۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

من از مسلمان ها می ترسم!

article picture

محمد آیه 4
چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید.
نساء آیه 89 و 91
کافران را هرکجا یافتید، گرفته و به قتل رسانید.
توبه آیه 123
ای کسانیکه ایمان آوردید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید.
احزاب آیه 61
اینان لعنت شدگانند، هر جا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند.
مائده آیه 33
سزای کسانیکه با خدا و رسول او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند جز این نیست که کشته شوند و یا بر دار آویخته گردند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شود.
توبه آیه 28
ای کسانیکه ایمان آوردید، بدانید که مشرکان نجسند.
من از مسلمان ها می ترسم، پس طبیعی است که از آنان متنفر باشم. به خصوص زمانیکه مسلمان ها منابع و ثروت سرزمینم را در اختیار گرفته اند و تا دندان مسلحند و دیوانه. دیوانه اند چون منطقی به این روشنی که پاسخ کلام را با کلام می دهند نه با ترور و قتل و زندان و داغ و درفش، توی مغزهای گندیده شان نمی رود.
من به عنوان یک وبلاگ نویس که تنها با واژه ها و تصاویر بی پروا به بیان اندیشه های خود می پردازم انتظارم این است که مخالفان من نیز با همین وسایل به مقابله با من برخیزند.
من بی اندازه از مسلمان ها متنفرم و دلایل محکمی بر این احساس خود دارم که نمی توان با واگویه مزخرفاتی چون ارتداد، سب النبی و ... از میدان به درم کرد. من در هیچ کجا و در هیچ شرایطی اندیشه های خود را کتمان نخواهم کرد. من تا زمانی که حکومت متجاوز اسلام که حداکثر نماینده 10- 15 درصد بیمار وابسته به فرقه ضالّه اسلام بیش نیست بخواهد تمامی جامعه را همچنان گروکان بگیرد و لجوجانه اسلام را اجرا کند و بر سر مواضع اهریمنی خود بایستد و کماکان حقوق اولیه شهروندی که همانا آزادی اندیشه و بیان بدون حصر و استثناست را نادیده بگیرد، شکنجه کند، به دار بیاویزد، ناقانون تعزیرات اسلامی به کار بندد، در خوراک و پوشاک و رفت و آمد شهروندان امر و نهی های رذیلانه به خرج دهد، روزنامه تعطیل کند، سایت و وبلاگ فیلتر کند، وبلاگ نویس بگیرد و از بام تا شام از هزار هزار بوق و بلندگو آیه و حدیث به ماتحتمان فرو کند ... به یقین از نقد اندیشه های سیاه و ضد انسانی آنان و دشنام گویی یعنی به نام بد خواندن مسلمانان و مقدّساتشان از هر طریق ممکن و به هر وسیله مقدور تا زنده ام دست نخواهم شست.
من حتا اگر دچار پریود های ترس و افسردگی و ناامیدی نیز باشم که طبیعی رفتار انسانی است که در چنگال اهریمن اسیر است؛ اما به محض اینکه خودم را بازیابم به نبردی جانانه با دیو عربده و جهل و جنّ و جادو بر خواهم خاست.
مسلمانان باید بدانند که در جهان کنونی نه تنها من، نه تنها ایرانیان، بلکه بشر از آنان می ترسد؛ پس از آنان متنفر است و مقصر خود ایشانند.
نوشته :وبلاگ نویس زندانی ، سیامک مهر
بازپخش
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر