در ادامه فعالیتهای کمیته روابط بین­المللی کنگره ملیتهای ایران فدرال، هیئتی متشکل از آقایان ناصر بلیده­ای، یاسین اهوازی، حسین انور حقیقی و میرو علیار،   طی روزهای 19تا 21 ژوئن 2011 در بروکسل چندین دیدارسیاسی با سازمان­های بین­المللی، نمایندگان پارلمان اروپا، کمیسیون اتحادیە اروپا، تنی چند از مسئولی احزاب­ اروپایی انجام دادند.