۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

فراخوان سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاکماده 19  اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و 

عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار 

اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱  هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
  2 هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

 16 آذر و جنبش دانشجوئی را فراموش نکنیم
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنران وموضوع سخنرانی:
جهانگیر گلزار فعال حقوق بشر و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی (در تبعید)
 کدام آینده برای جوان ایرانی
امیر افشین حیدری : فعال حقوق بشر و مسئول کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
بررسی آماری موارد نقض حقوق دانشجویان
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics 

Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان شنبه 10 دسامبر 2011 ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر