۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

اطلاعیه340 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران: مردم ایران حق دارند بپرسند

نمایندگی کلن .آلمان

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
دهم دسامبر روز جهانی حقـوق بشر را در شرایـطی گـرامی میداریم کـه، تـحـقـق این آرزوی دیریـن بـشری هـنـوز از حـد امضـای این اعلامیه بیرون نرفته است
در راستای همبستگی با مردم جهان و برای بزرگداشت این روز جهانی، اعضای نمایندگی هانوفر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن بزرگداشت این روز اعتراض خود را نسبت به نقض مستمر و برنامه ریزی شده کلیه حقوق ایرانیان اعلام نموده یاد آور میشود.
مردم ایران حق دارند بپرسند
آری براستی مردم ایران حق دارند بپرسند که، محکومیتهای مکرر حکومت سرکوبگر ایران در مجامع بین المللی، چه تأثیری بر رفتار ضد حقوق بشری حکومت فقها گذاشته است؟!
و پاسخ ما اینکه اگر این محکومیتها هم نباشد، اگر سرکوب حقوق بشر در ایران اعتراضی را در سطح بین المللی برنیانگیزد، اگر نقض فاحش حقوق بشر در ایران با سکوت و مماشات جامعه بین المللی همراه شود، حکومت ایران دست خود را در اعدامها، بازداشتها، اعمال مجازات قرون وسطایی، عدم آزادی بیان واندیشه با شکستن قلمها و خفه کردن صداهای منتقدین، پایمال کردن کمترین حقوق انسانی، پیشبرد سیاستهای ضد زن و جلوگیری از فعالیت سندیکایی بازتر خواهد دید.
با آرزوی تحقق و اجرای کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن در ایران
340                               
  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر