۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

گزارش هاي از دانشگاه هاي سراسر ايران درروز 16 آذرضرب و شتم دانشجويان دختر دانشگاه اميركبير 
زنان ايران :  ظهر روزچهارشنبه 16 آذرماه گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه امیرکبیر که برای برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو راهی این دانشگاه بودند در بین راه (تقاطع خيابان سميه و حافظ)  توسط نیروهای بسیجی ولباس شخصی ضرب وشتم شدند. این عده از دانشجویان دختر که تعدادشان به 20 نفر می رسیدقصد داشتند از درب شرقی دانشگاه امیرکبیر در خیابان حافظ جهت شركت در مراسم اين روز كه قرار بود در جلوي دفتر انجمن اسلامي اين دانشگاه برگزار گردد، وارد شوند .اماحراست دانشگاه با هماهنگی بسیج ونیروهای لباس شخصی مانع از تجمع دانشجویان شد. ضرب وشتم دانشجویان دختر دانشگاه امیر کبیر در جلوی درب دانشگاه صورت گرفته است.
بعد از ظهر روز چهارشنبه 16 آذر تجمع دانشجویان دانشگاه مبارکه در محوطه
مباركه اصفهان -  بعد از ظهر روز چهارشنبه 16 آذر حوالی ساعت 16 تعدادی از دانشجویان دانشگاه مبارکه در محوطه تجمع کردند و کم کم جمعیتی در حال شکل گیری بود ناگهان نیروهای بسیج و برخی عوامل انها که بدون مجوز به داخل دانشگاه آمده بودند به تجمع حمله و جمعیت را متفرق کردند .در ابتدا دانشجویان مقاومت نمودند اما برخی افراد بسیج اسپری فلفل همراه داشتند و از آن استفاده میکردند. با این حال بیش از 200 نفر در تجمع حاضر شدند و برای دقایقی بر علیه دولت و مجلس شعار سر دادند در ضمن در بین جمعیت بیانیه ای منتشر شد که از طرف جوانان مبارکه بود ودر آن حرکات وحشی گرانه عده ای در حمله به سفارت انگلیس محکوم شده بود.
سه قفله كردن درب دانشگا ه روز شانزده اذر عقب نشيني مامورين براي دستگيري دانشجويان
مشهد -  روز16آذر در اوج نا اميدي و در حالي كه فكر نميكرديم تجمعي شكل بگيرد به سمت دانشگاه رفتيم. در دانشگاه را سه قفله كرده بودند و حراست و رئيس امور دانشجويي هم آنجا بودند
اما بر خلاف انتظار يكي يكي دختران و پسران دانشجو آمدند و تعدادمان به 25 نفر رسيد در حالي كه در روز تعطيل بوديم و دانشجويان از اين طرف و آن طرف شهر آمده بودند بچه ها در آن سمت درب دانشگاه خيام هم بودند.
بعد از يك خودروي206يك اطلاعاتي پايين آمد و بيسيم داشت و تهديد كرد كه در اين محل جمع نشويم، دانشجويان گفتند دانشگاه است و آمديم دانشگاه ولي او گفت متفرق شويد وگرنه بازداشتتان ميكنيم. ولي ما نرفتيم و در همان حوالي پرسه ميزديم. بعد همان مأمور اطلاعات بيسيم زد و دو ماشين پليس سمند و الگانس به خاطر چند دانشجو، پر از مأمور ريختند دم دانشگاه، ولي ما در داخل ماشينها جا نميشديم، بيسيم زدند كه ميني بوس بياورند كه در اين نقطه ديگر متفرق شديم.
كه البته چون ميني بوس را از فلكه پارك آورده بودند، به محل خود برگرداندند و دنبال ما نيامدند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر