۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

ابلاغ حکم ناعادلانه برای خادمین دانشگاه بهائی ایرانجمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی- هفت تن از مسوولان و مرتبطین با دانشگاهآنلاین بهائیان ایران (موسسه علمی آزاد) مجموعا به ۳۰ سال حبس تعزیریمحکوم شدند.بنابر گزارشهای رسیده، این افراد طی دو روز گذشته، از سوی شعبه ۲۸ دادگاهانقلاب به ریاست قاضی مقیسه جمعا به سی سال حبس تعزیری محکوم گردیدند،این حکم به صورت حضوری و در دادگاه انقلاب به آنان ابلاغ و مورد اعتراضمتهمین و وکلای پرونده قرار گرفت.کامران مرتضایی و وحید محمودی هر یک به ۵ سال حبس تعزیری و ریاض‌ سبحانی،محمود بادوام، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و خانم نوشین خادم هر یک به چهارسال حبس تعزیری محکوم شدند.محاکمه این افراد طی سه هفته گذشته به اتهام "عضویت در گروه‌هایغیرقانونی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی کشور (عضویت در جامعهبهائیان ایران)" (ماده ۴۹۹) انجام پذیرفته است که این اتهام هیچ ارتباطیبا فعالیتهای این افراد در موسسه علمی ندارد و می‌تواند شامل حال نزدیکبه ۳۰۰ هزار بهائی ساکن در ایران شود، با توجه با اینکه فعالیتهایدانشگاه کاملا آکادمیک و همانند اکثر دانشگاههای دنیا است، این اتهام هیچارتباطی با فعالیت این افراد ندارد.شش تن از این افراد در تاریخ ۱ خرداد و پس از یورش نیروهای امنیتی بهمنزل بیش از ۴۰ نفر از مسوولان، اساتید و دانشجویان دستگیر و ریاض سبحانیدر تاریخ ۲۳ خردادماه بازداشت شد. طی ماههای گذشته بیش از ۲۰ نفر بامرتبطین با این دانشگاه بازداشت و نزدیک به ۵۰ نفر به اداره پیگیری وزارتاطلاعات احضار شدند. همچنین چند ساختمان مرتبط با این دانشگاه از جملهچند آزمایشگاه پلمپ گردیده، سایت این دانشگاه نیز چندین بار فیلتر شدهاست.هفته گذشته تمامی این افراد به جز نوشین خادم به زندان رجائی شهر منتقلشدند. همچنین در تاریخ ۲۳ مهرماه نوشین خادم نیز به بند نسوان زندان اوینمنتقل شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر