۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

درگیری خونین در زندان ندامتگاه کرج منجر به زخمی شدن ده ها نفر گردید

 بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"در گیری خونین در زندان ندامتگاه کرج منجر به زخمی شدن ده ها نفر گردید.
روز شنبه 3 اردیبهشت ماه درگیری خونینی در زندان ندامتگاه کرج روی داد که منجر به زخمی شدن ده ها نفر گردید. در حدود 30 نفر از زخمی شدگان این درگیری به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل شدند. حداقل یکی از آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
در پی نقل و انتقالهای تعداد زیادی از زندانیان در طی هفته های گذشته از زندان گوهردشت کرج به زندان قزل حصار و زندان ندامتگاه و بلعکس. زندانیان منتقل شدند از زندان گوهردشت کرج به زندان ندامتگاه بدلیل نبود مکان استراحت و سایر شرایط طاقت فرسا اقدام به اعتراضات گسترده نمودند که ابتدا منجر به درگیری بین زندانیان در درون زندان ندامتگاه گردید و سپس این اعتراضات به سایر نقاط زندان گسترش یافت و بسرعت اعتراضات بر علیه مسئولین زندان تبدیل گردید.
مسئولین زندان بجای رسیدگی به خواستهای به حق زندانیان اقدام به وارد کردن گارد زندان همراه با پاسداربندها برای سرکوب زندانیان نمودند که در اثر این سرکوب خونین و مقاومت زندانیان ده ها نفر از زندانیان زخمی شدند .بعضی از گزارشات تایید نشده حاکی از شلیگ گلوله بسوی زندانیان می باشد که حداقل یک نفر از آنها در حال حاضر در بهداری زندان گوهردشت کرج بستری است.
در طی ماه های گذشته هر گونه اعتراض به شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی در زندانهای ولی فقیه با شلیگ گلوله (زندان قزل حصار) ،باتون و شوکر برقی ، انتقال به شکنجه گاه ها و بکار بردن شکنجه های قرون وسطایی پاسخ داده شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،درگیریهای خونین در زندان ندامتگاه کرج را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به سرکوب خونین زندانیان بی دفاع خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شوارای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

آژانس ايران خبـــــــــــــر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر