۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

معرفی شرکتهای صوری جمهوری اسلامی در خاورمیانه، آسیا و اروپا

article picture


وزارت خزانه داری آمریکا ده شرکت کشتیرانی و سه فرد را که با خطور کشتیرانی ملی جمهوری اسلامی(IRISL) در ارتباط بوده اند برای تحریم معرفی کرد.
وزارت خزانه داری در هماهنگی با دفتر دادستان ناحیۀ منهتن شرکتهای صوری IRISLو مدیران اجرایی آنها را در خاورمیانه، آسیا و اروپا هدف قرار می دهد.
واشنگتن- ادارۀ کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) با ادامۀ کار خود برای هدف قرار دادن تکیه گاه های مالی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، امروز ده شرکت کشتیرانی و سه فرد را که با خطوط کشتیرانی ملی ایران(IRISL) در ارتباط بوده اند، برای تحریم معرفی کرد. اقدام امروز در پاسخ به تلاشهای مداوم ایران در ایجاد شرکتهای صوری جدید و شعبه ها و شاخه های فرعی برای آنها به منظور پیش بردن فعالیتهای گسترش سلاح های هسته ای خود، عملیات IRISL را در امارات عربی متحده (UAE)، سنگاپور، چین و انگلستان هدف قرارداد.


بنا به گفتۀ آدام سزوبین، مدیر ادارۀ کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، "به موازات پشت کردن روزافزون بخش خصوصی به خطوط ملی کشتیرانی ایران، تلاش های مذبوحانۀ IRISL نیز برای فرار از تحریم های بین المللی رو به افزایش است. کوشش های سرسختانۀ IRISL برای فریب دادن جهان، از جمله ازطریق شرکتهای صوری که امروز شناسایی شدند، بر ضعف IRISL در کوشش هایش برای حفظ ظاهر قانونی خود در عین پشتیبانی از فعالیتهای گسترش سلاح های هسته ای گواهی می دهد.
به موجب فرمان اجرایی (E.O.) 1382 که معاملات ممنوعۀ اشاعه دهنگان سلاح های کشتار جمعی و مسدود ساختن دارایی های آنها و حامیانشان و به این وسیله منزوی ساختن آنها را از نظام های مالی و بارزگانی ایالات متحده در مد نظر دارد، وزارت بازرگانی امروز به معرفی شرکتها و افراد زیر مبادرت ورزید:
· - شرکتهای پاسیفیک شیپینگ، گریت اوشن شیپینگ، آزور شیپینگ، اتلانتیک اینترمُدال، کریستال شیپینگ و پرل شیپینگ که در امارات متحده عربی مستقر هستند واز جانب یک نهاد وابسته به IRISL به نام اویسیس فارن ایجنسی یا برای آن عمل می کردند، در سپتامبر 2008 توسط خزانه داری معرفی شدند.
· محمد مقدمی فرد و احمد تفضلی، سرپرستان و مدیران اجرایی بلندپایه. فرد مقیم UAE است و مدیریت شرکتهای وابسته به IRISL و شرکتهای تحریم شدۀ وابسته به اویسیس فارن ایجنسی و کشتیرانی ایران و هند را به عهده دارد.
· همچنین شرکت IMSENGCO در سپتامبر 2008 به وسیلۀ خزانه داری معرفی شد.
· علیرضا قزل ایاغ، مدیر عامل "ایژیا مرین نت ورک" که یک شرکت صوری IRISL است، نیز در سپتامبر 2008 به وسیلۀ خزانه داری معرفی شد. قزل ایاغ در عین حال مدیریت لیدینگ مری تایم را که در سنگاپور مستقر شده است و امروز مورد تحریم قرار گرفت به عهده دارد.
· سنتکس لاینز، دفتر IRISL در پکن. احمد تفضلی مدیریت سنتکس لاینز را عهده دار است.
· فیروی شیپینگ، یک شرکت کشتیرانی مستقر در انگلستان که زیر نظارت محمد هادی پژند که در نوامبر 2010 به خاطر به عهده داشتن مقام منشیگری آیرین وست شیپ و مدیریت شرکت لنسلین شیپینگ، دو نهاد تحریم شدۀ وابسته به IRISL معرفی شد. سایرس آر ونس جونیور، دادستان ناحیۀ منهتن، در یک اقدام هماهنگ امروز 317 مورد پیگرد علیه 11 شرکت و پنج نفر را به خاطر نقش آنها در تبانی با IRISL و نهادهای وابسته به آن برای فرار از تحریم ها اعلام داشت. متهمان به طور مکرر به جعل سوابق بانکهای مستقر در فرمانداری نیویورک مبادرت ورزیده اند تا به طور غیر قانونی به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کنند.
سایرس آر ونس جونیور، دادستان ناحیۀ منهتن افزود: "دفتر ما امروز فعالیت های متقلبانۀ IRISL که به وسیلۀ ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و سازمان ملل متحد به خاطر ایفای نقش در گسترش سلاح های کشتار جمعی تحریم شده است، روشن می سازد. IRISL و نهادهای تحریم شدۀ وابسته به آن شبکه ای از نامهای مستعار یا شرکتهای صوری را در سراسر جهان به منظور بهره برداری از خدمات نهادهای مستقر در منهتن مورد استفاده قرار داده اند. تحریم ها برای این که تأثیر گذار باشند باید به مورد اجرا گذاشته شوند. نیویورک همچنان به عنوان هدف شمارۀ یک سازمانهای تروریستی از سراسر جهان باقی مانده است، و اقدام مشترک امروز کار را برای ایران، یک کشور حامی تروریسم، دشوارتر خواهد کرد.این وظیفۀ مقامات فدرال و ایالتی است که در یک حوزۀ حیاتی از نظر امنیت ما با یکدیگر اشتراک مساعی کنند."
IRISL در سپتامبر 2008 به موجب فرمان اجرایی 13382 به خاطر ارائۀ غیر قانونی خدمات به ادارۀ تدارکات وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران (MODAFL) که بر برنامه های موشکی کشور نظارت فائقه دارد مورد تحریم قرار گرفت. از آن هنگام IRISL به طور روزافزونی از نظام مالی بین المللی منزوی شده و به نوبۀ خود برای فرار از تحریم ها و موشکافی هر چه بیشتر در مود فعالیتهایش به رفتار فریبکارانه روی آورده است. از جملۀ مشخصات این رفتار، تکیه بر شبکۀ وسیعی از شرکتهای صوری در سطح جهانی، جعل اسناد کشتیرانی، تغییر مالکیت اسمی کشتی ها، رنگ زدن مجدد به کشتی ها و نام جدید به آنها دادن است. همۀ این اعمال برای پنهان ساختن وابستگی کشتیها به IRISL صورت می گیرد. وزارت خزانه داری با در نظر گرفتن اقدام امروز، 121 شرکت و فرد وابسته به IRISL را از سپتامبر 2008 تاکنون معرفی کرده است.
اطلاعات مربوط به هویت شرکتها و افراد تحریم شده:
نهاد: پاسیفیک شیپینگ DMCEST
نشانی : 206, Sharaf Building, Al Mina Road, Bur Dubai
Dubai, United Arab Emirates
نهاد: Great Ocean Shipping Services L.L.C
نشانی:
2nd Floor, Sharaf Building, Al Mina Road, Bur Dubai,
Dubai, United Arab Emirates
نهاد: Azores Shipping Company LL FZE
نشانی: P.O. Box 5232, Fujairah, United Arab Emirate
نهاد: Atlantic Intermodal
نشانی: United Arab Emirates
نهاد: Crystal Shipping FZE
نشانی: Dubai, United Arab Emirates
نهاد: Pearl Ship Management L.L.C
نشانی: Dubai, United Arab Emirates
فرد: مقدمی فرد مقدم
تایخ تولد: 19 ژوئیۀ 2011
گذرنامۀ شمارۀ 10623175 (ایران) صادرشده در 27 مارس 2007، تاریخ انقضاء، 26 مارس 2012
فرد: احمد تفضلی Tafazoli, Ahmad
نام دیگر: Tafazoly, Ahmad
نام دیگر: Tafazzoli, Ahmad
تاریخ تول: 27 مه 1956
گذرنامۀ شمارۀ R10748186 (ایران) صادرشده در 22 ژانویۀ 2007، تاریخ انقضاء، 22 ژانویۀ 2012
فرد:قزل ایاغ، علیرضا Ghezel Ayagh, Alireza
نام دیگر: Ghezel Ayagh, Alireza
نام دیگر: Ghezelayagh, Alireza
تاریخ تولد: 8 مارس 1979
محل تولد: کرمان
گذرنامۀ شمارۀ ، E12596608 (ایران)
نهاد: Sinose Maritime PTE. LTD.
نشانی: 200 Middle Road, #14-03/04 Prime Centre 188980, Singapore
Address: 200 Middle Road, #14-03/04 Prime Centre 188980, Singapore
نهاد: Santex Lines Limited
نام دیگر: Santex Shipping Company
نام دیگر: Santexlines
نشانی: Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088 Pudong (S)
Road, Shanghai 200122, China
نهاد: Leading Maritime PTE. LTD
نام دیگر: Leadmarine
نشانی: 200 Middle Road, #14-01 Prime Centre 188980, Singapore
نهاد: Fairway Shipping LTD
نشانی: 83 Victoria Street,
London, SW1H 0HW, United Kingdom
وزارت امور خارجه ایالات متحده
 پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر