۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

استفاده از تجاوز جنسی عليه زندانيان سياسی در ايرانگاردين زير عنوان "فعالان محبوس در ايران می گويند زندانبانان به مجرمين کاندوم می دهند تا به ما تجاوز کنند" می نويسد در نامه های تکان دهنده و تشريحی، که توسط فعالان محبوس و يا خانواده های آنان نوشته شده است، مقامات به تسهيل عامدانه تجاوز جمعی جنسی، و استفاده از آن به عنوان نوعی از مجازات متهم شده اند.
صدای آمریکا:مهدی محموديان، يک عضورک گوی حزب سياسی اصلاح طلب جبهه مشارکت جزو زندانيانی است که موفق شده اند با فرستادن قاچاقی نامه چگونگی تجاوزهای جنسی در بعضی از مخوف ترين زندان های ايران را فاش کنند.

محموديان که پس از انتخابات مورد اختلاف رياست جمهوری سال ۲۰۰۹ برای صحبت کردن با روزنامه ها در باره سرکوبگری های رژيم دستگير شد اکنون در زندان رجائی شهر کرج در ۲۰ کيلومتری غرب پايتخت زندانی است.
او درنامه ای که در وب سايت کلمه، ارگان رسمی ميرحسين موسوی رهبر اپوزيسيون منتشر شد می گويد "تجاوز در بند های مختلف زندان به صورت عملی معمولی و قابل پذيرش در آمده است".
به توصيف محموديان، و نامه هائی که که در وب سايت های اپوزيسيون منتشر شده است، زندانيان سياسی را جزو بعضی از خطرناک ترين مجرمين، از جمله قاتلين و اعضای سابق باندهای مسلح نگاه می دارند.
خانواد های اين زندانيان می گويند زندانبانان چشم خود را به روی تجاوزهای معمول و متداول جنسی می بندند و به شکايات قربانيان تجاوزها اعتنا نمی کنند.
کريستيا بنديکت، مدير بخش خاورميانه ای عفو بين الملل می گويد "تجاوز جنسی جرمی وحشتناک است و به اين اتهامات بايد به دقت و بطور کامل رسيدگی شود. عفو بين الملل همچنين گزارشهائی را ثبت کرده است که از تجاوز جنسی ماموران امنيتی به زندانيان مرد و زن حکايت دارد".
مقامات ايران به اين اتهامات اعتنائی نشان نمی دهند و پيشترنيزهرگونه ادعای راجع به تجاوز جنسی در زندان ها را تکذيب کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر