۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

انتقال فعال سیاسی به بند ۳۵۰ جهت اجرای حکم

حمىدرضاخادم٣۴ساله فعال سیاسى جهت اجرای حکم چهار ساله خود به دادسرای اوین احضار و سپس به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این فعال سیاسی درتاریخ ۱۶آذر ۱۳۸۹درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل ۵سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع وتبانى وهمچنىن تبلیغ علیه نظام محکوم گردیده بود.
نامبرده پس از تائید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان به ۴ سال حبس تعزیری جهت اجرای حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
حمید رضا خادم از بازداشت شدگان رویدادهای پس ازانتخابات وعضو دفتر پژوهشهای جبهای ملی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر