۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

گزارش تکان دهنده تجارت مرگ شرکت های غربی، با رژیم فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران

article picture

گزارش تکان دهنده سانفرانسیسکو گیت از کمک شرکت های غربی، به سرکوبگری مردم ایران با فروش فن آوری رد یابی به رژیم فاشیستی ولایت فقیه:نیروی سرکوب رژیم اسلامی ایران چهار دندان جلوي سعید پور حیدر، روزنامه نگار مخالف را شکست. این روزنامه نگار که بعد از دستگیري در جریان اعتراضات هفته ها در زندان اوین زنداني بود، مي گوید:« او دریافته است که نه تنها با حکومت مبارزه کرده ، بلکه این مبارزه در عین حال با شرکت هایي بوده که دستگاه هاي ردیاب مخالفان به حکومت می فروشند .
سعید پورحیدر، روزنامه نگار سي ساله مي گوید که زماني ماموران کپي تماس هاي تلفني، ایمیل ها و اس ام اس هایش را در زندان به او نشان دادند، متوجه قدرت این دشمن شد.
پورحیدر مي گوید: "این تجارت مرگ است. این شرکت ها تکنولوژي را در اختیار دیکتاتوري قرار مي دهند."
با وجود اینکه حکومت منفور ایران دست به سرکوب خشونت آمیز مخالفان که شامل بازداشت و اعدام آنها بود، شرکت هاي اروپایي تجهیزات ردیابي به حکومت می فروشند که قادر است موبایل ها را به وسیله اي براي جاسوسي دارنده اش بدل کند.
شرکت سوئدي اریکسون، کریتیو سافت ور انگلیسي و اداپتیو موبایل سیکوریتي متعلق به ایرلند در دو سال گذشته این تجهیزات را در اخیتار ماموران امنیتي ایران قرار دادند تا با توجه به بیش از صد ها مدرک و مصاحبه با بیش از ده ها نفرتکنسین و مدیران سیستم ها، در جهت ردیابي مخالفان بکار رفته است.
ردیابي فعالان سیاسيبه گفته قربانیان و گروه هاي حقوق بشري مقامات ایراني از تجهیزات ردیابي در بازجویي از فعالان سیاسي استفاده مي کنند.
سناتور مارک کرک، می گوید: "مدیر عاملان این شرکت ها توانایي این را ندارند که خود را در آینه ببینند. اگر آنها چنین تجهیزاتي را به ایران فروخته اند در واقع فعالان حقوق بشر را در کام اژدها انداخته اند."
مارک دوبوویتز، مدیر بنیاد آمریکایي دفاع از دموکراسي که درمورد تروریسم کار مي کنند، گفت: "اینکه این تجهیزات در اختیار پلیس، ماموران امنیتي یا ماموران اطلاعاتي قرار گرفته است، فرق زیادي ندارد. موضوع این است که حکومت ایران براي ردیابي مخالفان از این تجهیزات استفاده کرده است."

اریکسون که چهارمین تولید کننده موبایل در جهان است، اعلام کرد که در نیمه چهارم سال 2009 بیشترین فروش را به ایرانسل داشته است.
یکي از کارکنان سابق اریکسون مي گوید یک شب در سال 2009، زماني که ماموران امنیتي قصد داشتند یکي از فعالان را ردیابي کنند، با او تماس گرفتند و از او خواستند که فورا به دفتر کارش برود تا خرابي بوجود آمده را تعمیرکند.
اریکسون اعلام کرده است که به فروش دستگاه به ایران ادامه خواهد داد اما در اکتبر سال 2010 تصمیم گرفته شد که به دلیل تحریم ها از فروش تجهیزات به ایران خودداري کند.
اوایل امسال، شرکت انگلیسی کریتیو سافت ور، سیستمي را به ماموران انتظامي و امنیتي ایران فروخت که از طریق آن مي توانستند موبایل ها را ردیابي کنند. با این وسیله پلیس قادر بود هر پانزده ثانیه از محل افراد باخبر شود و رد آنها را روی نقشه دنبال کند.
اداپتیو موبایل، شرکتي که با اریکسون همکاري مي کند، اس ام اس ها را قطع و اطلاعات را ذخیره مي کرد. این موضوع به تایید یکي از کارکنان اریکسون رسیده است
شرکت ایرلندي که همچنان در ایران کار مي کند همین سیستم را به ایرانسل فروخته بود و نیروهاي انتظامي با استفاده از ایرانسل مخالفان را ردیابي مي کردند. دو مدیر سابق ایرانسل این موضوع را تایید مي کنند.
کنترل تماس ها
شرکت اداپتیو موبایل مي گوید که این تکنولوژي براي مبارزه با مزاحمان، ویروس ها و تماس هاي نامناسب ساخته شده است نه براي سرکوب مردم. این شرکت اعلام کرده است که قصد ندارد به کارش در ایران ادامه بدهد زیرا ادامه کار در وضعیتي که ایران دارد، اعتبار این شرکت را خدشه دار مي کند.

سه شرکت اروپایي به وجود درخواست هاي آمریکا و اتحادیه اروپا به کار خود در ایران ادامه داده اند. در بسیاري از کشور ها فروش این تکنولوژي به ایران، آزاد است
این شرکت ها حتي بعد از تحریم نوکیا و زیمنس به کار خود در ایران ادامه داده اند.
سرکوب ایرانیان بوسیله وسایل الکترونیکي در ایران بعد از انتخابات سال 2009 و اعتراض ایرانیان سرتاسر جهان به انتخاب مجدد محمود احمدي نژاد، آغاز شد.
پیش از آغاز شدن بهار عرب، مردم ایران با کمک ابزار دیجیتالي و موبایل و شبکه هاي اجتماعي اعتراضات را برنامه ریزي مي کردند و به جهان اطلاع مي دادند که این اعتراضات چگونه سرکوب مي شود. ارتباط دیجیتالي وسیله مناسبي براي این کار بود زیرا 70 درصد ایرانیان موبایل دارند و این چهار برابر دسترسی شان به اینترنت است.
به گفته محمود عنایت، مدیر برنامه رسانه اي ایران در دانشگاه پنسیلوانیا، در حالیکه همین ارتباطات در کشور هاي عربي منجر به سقوط حکومت ها شد، فعالان ایراني مورد سرکوب قرار گرفتند. ایران مشخصا از این تکنولوژي براي سرکوب مخالفان استفاده مي کند.
اعدام هاي سیاسي
سال گذشته حکومت ایران 312 نفر را اعدام کرد که بیش از سي نفرشان به جرم محاربه اعدام شدند که این شامل اتهامات سیاسي هم مي شود. صدها نفر به دلیل شرکت در اعتراضات به نتیجه انتخابات دستگیر شده اند.
ایلین چمبرلین داناهو، سفیر آمریکا در شوراي حقوق بشر سازمان ملل، معتقد است که تشدید خشونت توسط حکومت ایران به پشتوانه فن آوری پیشرفته ای است که در اختیارش گذاشته شده بود.
او مي گوید: "دراختیار داشتن این فن آوری باعث شد که حکومت ایران دست به چنان خشونتي بزند که تا کنون سابقه نداشته است."
وزرات امور خارجه ایران پاسخی به این اظهارات نداد.
منصوره شجاعي، فعال حقوق زنان که بعد از دستگیري در دسامبر سال 2009 و تحمل یک ماه زندان به آلمان رفته است مي گوید همه مکالماتش را شنود کرده بودند. زماني که او براي دیدار با دوستان فعالش رفته بود نیروي انتظامي با استفاده از شنود متوجه شده بود که او به کجا مي رود.
بازجویان زندان اوین از شجاعي، 53 ساله درباره مکالماتي سووال کرده بودند که چند ماه پیش از آن صورت گرفته بود. شجاعي مي گوید:« تلفن همراه من، دشمنم بود، لپ تاپم، دشمنم بود، تلفن خانه ام دشمنم بود.»
پشیماني از همکاري
طبق گزارش ها، شرکت ان اس ان بعد از اینکه متوجه شد، دولت ایران براي سرکوب معترضان از تجهیزات این کشور استفاده کرده است، ابراز پشیماني کرد. از آن به بعد این شرکت چیني هواوي بود که تجهیزات ان اس ان را در اختیار ایران گذاشت.
راس گان، سخنگوي هواوي در ایمیلي ضمن اینکه نخواست جزئیات بیشتري در اختیار ما بگذارد، این نکته را تکذیب کرد. وي گفت: "هر نوع تجهیزاتي که ما در اختیار مشتری هایمان قرار دادهایم صرفا تجاري بوده و در همه جاي جهان به فروش مي رسد."
بسیاري از شبکه هاي تلفني سرتاسر جهان براي کمک به دریابي تروریست ها و جنایتکاران به تجهیزات شنود مجهز هستند.
اندرو اپوستولو، یکي از برنامه ریزان ارشد فریدام هاوس، مي گوید: "شرکت ها همواره مي توانند پوشش مشروعي براي دراختیار گذاشتن دستگاه هاي شنود پیدا کنند."
دولت ایران از شرکت هاي تلفن خواسته بود که خود را به دستگاه ردیابي پیامک ها مجهز کنند. بعنوان مثال، دولت در اوایل سال 2010 به دستگاهي مجهز شد که قادر بود این پیامک ها را ضبط و در جایي ذخیر کند.
اریکسون که در سال گذشته 28 میلیارد دلار فروش داشته است، در سال 2008 پیشنهاد خرید سیستم ردیابي از طریق موبایل را به ایرانسل مي دهد که در آن زمان مورد توافق قرار نمي گیرد.
بعد ها به گفته ریچارد کارتر، رئیس بازرگان این شرکت در استانبول، اریکسون این تجهیزات را به ایرانسل مي فروشد. این تجهیزات در اواخر سال 2009 به ایران فروخته مي شود.
رئیس سابق اریکسون گفت که این سیستم در اختیار ماموران شنود قرار گرفته است.
نگراني هاي عمیق
قبل از انتخابات، روز 24 ژانویه سال 2009، شرکت اریکسون سیستم شنود را به ماموران امنیتي ایران فروخت. در این مورد یک مدارک هفت صفحه اي و کلیه مدارک از جلسه با مقامات ایران موجود است.
یک ماه بعد، سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگراني کرد.
ماموران شنود براحتي قادر بودند که محل افراد را روي نقشه ردیابي کنند. این سیستم قادر است که در حدود 200 هزار کاربر موبایل را بطور همزمان ردیابي کند. طبق نسخه اي از قرارداد پیشنهادي اریکسون، این شرکت پیشنهاد فروش توانایي فروش دستگاه شنود به پلیس را داده بود که بوسیله آن همه تلفن ها در یک نقطه خاص ردیابي مي شد.
کارتر، یکي از نمایندگان اریکسون مي گوید که هر تجهیزاتي که توسط اریکسون در اختیار ایران قرار گرفت مطابق با تحریم هاي بین المللي علیه ایران بود و محصولات این شرکت در خاورمیانه براي بهتر شدن بهبود ارتباطات و تجارت در خاورمیانه به فروش گذاشته شده اند.
سیاوش فهمیمي، کارمند اریکسون اطلاعات دقیقي از اینکه سیستم هاي این کشور چگونه عمل مي کنند، دارد. او که 27 ساله است و تا سال 2010 براي اریکسون کار مي کرده، سیستم هاي مختلفي را نصب کرده است.
ماه گذشته، با او که در قهوه خانه اي در ترکیه نشسته بود و زیر سایه درخت نارنگي چاي مي نوشید، دیدار کردیم. او از نحوه پیوستنش به جنبش اعتراضي مردم در ماه ژوئن 2009 مي گوید.
پلیس او را در ماه دسامبر دستگیر مي کند و با مشت و باطوم کتک مي زند و وي را 52 روز زنداني مي کند. ماموران امنیتي از او 14 بار بازجویي مي کنند و کپي مکالماتش را به او نشان مي دهند.
قرباني تکنولوژي
آنها مي دانستند که او کجاست، آنها بزور او را وادار مي کنند که بگوید جاسوس است و او را تهدید مي کنند که دوستان و خانواده اش را در صورت عدم همکاري دستگیر مي کند.
او مي گوید: "این وسیله اي بود که به ما فشار بیاورند. آنها مي خواستند ما را وادار به اعتراف کنند."
فهیمي که بعد از اینکه به دلیل شرکت در تظاهرات به دوسال زندان محکوم شد، به ترکیه گریخت اما مطمئن نیست که سیستم شنود اریکسون در دستگیري او نقش داشته است، اما او با روش ها و قابلیت هاي این سیستم آشنایي دارد.
فهیمي مي گوید: "من با این سیستم کار کرده ام و قرباني همین تکنولوژي شده ام."
بر اساس مدارک اریکسون، این سیستم مي تواند هر پانزده ثانیه یکبار محل افراد را نشان بدهد. این ابزار قادر است زماني که دو فرد مورد نظر به یکدیگر مي رسند، آژیر بکشد. همچنین قادر به ثبت حرکات فرد است. این سیستم در یمن بکار گرفته شد اما یک کارشناس معتقد است که سیستم بکار رفته در ایران به مراتب حساس تر است.
گوکرم، یکي از کارمندان اریکسون که در بخش بازگاني کار مي کند، مي گوید: "بسیاري از کارمندان از اینکه در پروژه ایران کار مي کنند، خوشحال نبودند. آنها نگران نحوه استفاده از محصولي بودند که آن را تولید کرده بودند."
سائول اولیوارس، مدیر بازرگاني این شرکت، نخواست که درمورد فروش دستگاه شنود به ایران حرف بزند اما در ایمیلي از مزیت هاي این سیستم یاد کرد و بعنوان مثال از ردیابي بیماران توسط بیمارستان و آمبولانس ها نوشت.
به این دلیل که ارسال پیامک، تهدیدي براي حکومت بشمار مي رود، سیستم ردیابي درمورد پیامک ها نیز بکار مي رود.
در سال 2008، شرکت اداپتیو موبایل، سیستم فیلتر کردن و ضبط پیامک ها را به شرکت ایرانسل فروخت. ردیابي پیامک ها توسط نیروهاي امنیتي براي سرکوب اعتراضات بکار گرفته شد.
مدیران اداپتیو مي گویند که فروش این سیستم فقط به منظور تجارت بوده و اطلاعي از اینکه این سیستم در اختیار پلیس و نیروهاي امنیتي قرار گرفته است، ندارند.
سرکوب
درحالیکه کشور هاي زیادي اجازه فروش این قبیل سیستم ها را به ایران دارند، مسئولان حقوق بشر نگران استفاده از این سیستم ها در سرکوب مردم هستند.
اتحادیه اروپا با توجه به توانایي هاي ایران در ردیابي مخالفان، در سال 2010 تحریم هایي را در نظر گرفت که شامل ممنوعیت فروش ابزاري است که در شنود و ردیابي و سرکوب داخلي بکار مي رود.
در ماه سپتامبر، پارلمان اروپا که نگران فروش دستگاه هاي ردیابي به ایران بود، به ممنوعیت فروش ابزار های که موجب نقض حقوق بشر مي شوند، راي داد.
شرکت هاي آمریکایي از سال 1995، زماني که پرزیدنت کلینتون اعلام کرد که این ابزار تهدیدي براي امنیت ملي است، از فروش آن به ایران منع شدند.
در ماه ژوئیه سال 2010، باراک اوباما، قانوني را در مورد تحریم شرکت هایي که این ابزار را در اختیار حکومت ایران قرار مي دهند، تصویب کرد.
کرک، سناتور آمریکایي مي گوید: "اگر غرب با مقامات ایراني همکاري کرده باشد، دست اش به خون آلوده است".
پورحیدر، روزنامه نگار مخالف که سال گذشته دستگیر شده بود، گفت که پلیس او را متهم به حرف زدن با رسانه هاي خارجي مثل بي بي سي و صداي آمریکا کرده است. آنها مدارکي هم داشتند: تماس ضبط شده اش، ایمیل ها و پیامک هایش. او هرگز نفهمید که کدام شرکت این فن آوری را در اختیار حکومت گذاشته است.
اعدام هاي نمایشي
فهیمي مي گوید که شکسته شدم چهار دندان جلویي اش در مقایسه با شکنجه هاي روحي، هیچ است. یک روز نگهبانان اعلام کردند که او را اعدام مي کنند. آنها او را مجبور کردند که روي چهارپایه اي بیایستد و در حالیکه چشمانش را بسته بودند، طناب دار را به گردنش محکم کردند. او در حالیکه پاهایش مي لرزید به مدت 25 دقیقه همان جا ماد تا اینکه نگهبانان او را پایین کشیدند و گفتند که باید به سلول بازگردند. پور حیدر بعد از آزادي از زندان به ترکیه فرار کرد.
یک ماه پیش، در یکي از شهر هاي ترکیه، پورحیدر درحالی که کارت ویزیتش را به میز مي زد و عرق کرده بود، ماجراي اعدام نمایشي اش را تعریف کرد.
او گفت: "همه این شرکت ها که سیستم شنود و ردیابي را به ایران فروخته اند، مستقیما در نگه داشتن این حکومت در قدرت، نقش دارند."
سانفرانسیسکو گیت، 31 اکتبر
روز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر