۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

تداوم بازداشت و وضعیت نامعلوم خادم كلیسای خانگی در زندان اهواز

.


این نوكیش مسیحی كه طی ۱۰ ماه گذشته همچنان بلاتكلیف در زندان شهر اهواز بسر می برد، تاكنون بارها توسط نیروهای اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و برای ترك ایمان مسیحی اش وی را بدفعات زیر فشارهای شدید روحی قرار داده اند.
به نقل از گزارشگران آژانس خبر مسیحیان ایران « محبت نیوز»؛ "نورالله قبیتی زاده" از نوكیشان مسیحی و خادم كلیسای خانگی،در ماههای اول بازداشت خود هیچ تماس یا ملاقاتی با خانواده و یا نزدیكان خود نداشت و همچنین هیچگونه اطلاعی از وضعیت او در داخل زندان در دسترس نبود. در طی ۱۰ ماه گذشته از زمان بازداشت ایشان ، نورالله بارها توسط نیروهای اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت ، ماموران امنیتی و بازجویان زندان برای مجبور ساختن وی به ترك ایمان مسیحی اش وی را زیر فشارهای شدید روحی قرار داده اند. از گرفتن تعهد برای فاصله گرفتن از فعالیت های بشارتی گرفته تا نوشتن توبه نامه مبنی بر ترك مسیحیت و انكار ایمان مسیحی خود .
اگر چه مقامات قضایی و امنیتی به او وعده داده بودند تا در قبال نوشتن توبه نامه آزاد خواهد شد اما این موضوع با عدم پذیرش "نورالله قبیتی زاده" همراه شد.
طبق گزارش منابع آگاه به محبت نیوز، "نورالله قبیتی زاده" 47 ساله كه در ابتدا در زندان شهر دزفول در زندان بود، نه تنها در برابر فشارها و تهدیدات تسلیم نشد بلکه در طی مدت اسارت در زندان دزفول با رساندن پیغام انجیل به زندانیان و برگزاری جلسه دعا و پرستش در گروه چند نفره سعی در آشنا ساختن اطرافیان و دیگر زندانیان به کلام خدا داشت و همین امر موجب خشم زندانبانان و مسئولان زندان شد که این امر سبب شد تا او را از زندان دزفول به زندان اهواز  منتقل کنند. شرایطی که بخاطر گفتگوی وی با دیگر زندانیان در ارتباط با مسیحیت و انتشار عقایدش در بین زندانیان با آن مواجه شد.
دادگاه اول او حدود دو ماه پیش در دادگستری اهـــواز و در شعبۀ یکم جزایی به ریاست قاضی "پور محمدیان" برگزار شد. طبق گفته یكی از شاهدان عینی به محبت نیوز ، " نورالله" در این دادگاه با دستبند و پاهای زنجیر شده حاضر شد ه بود و گویا بطور شفاهی به جهت ایجاد فشار روانی و ایجاد ترس و وحشت به وی گفته شده در این دادگاه برای وی حکم اعدام در نظر گرفته شده است . همچنین در انتهای جلسه دادگاه سعی شده تا دوباره مهلتی به وی داده شود تا توبه كرده و از مسیحیت به اسلام برگردد تا از این طریق تخفیف ی به مجازات وی داده شود.
لازم به یادآوری است، در روز جمعه ۳ دی ماه ۱۳۸۹ ( ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰) یك گروه ۱۰ نفره از نوكیشان مسیحی كه برای برگزاری ایام كریسمس تولد عیسی مسیح در یك كلیسای خانگی در شهرستان دزفول گردهم آمده بودند توسط ماموران امنیتی اطلاعات بازداشت شدند. ماموران امنیتی ضمن بازداشت كلیه افراد، مسئول و خادم آن كلیسای خانگی بنام " نورالله قبیتی زاده" را با دستبند و چشمانی بسته بهمراه دیگر بازداشت شدگان به خانه ایی در مركز شهر دزفول كه گویا خالی از سكنه بوده و فقط چند مامور در آن حضور داشتند انتقال می دهند.
دیگر بازداشت شدگان مسیحی كه برخی از آنان از شهرهای اندیمشك و اهواز به دزفول آمده بودند پس از انجام بازجویی از تك تك آنان و برخی پرسش ها در خصوص چگونگی گرویدن شان به مسیحیت و نحوه آشنایی شان با آقای "نورالله قبیتی زاده "، ضمن گرفتن تعهد و اثر انگشت از این افراد در همان روز آنان را آزاد می كنند و از آنان خواسته می شود تا روز بعد به ستادهای خبری اطلاعات شهرهای محل سكونت خود مراجعه و خود را معرفی نمایند.
 آژانس خبر مسیحیان ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر