۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

اسلام گریزی جوانان به رشد مسیحیت انجامیده است + گفتگو

                                                                                                                                                                                                       
.

استقبال از برنامه های تلویزیونی، استفاده وسیع از وب سایت های مربوط به تبلیغ مسیحیت و تماس های تلفنی که ایرانیان از داخل کشور با این رسانه ها برقرارمی کنند، بخصوص از شهرهای مذهبی ایران همگی نشان دهنده تشدید استقبال مردم در گرویدن به دین مسیح است.
یکی از مهم ترین عرصه های انتقاد از جمهوری اسلامی توسط مجامع حقوق بشری و نیز جامعه جهانی، تبعیض های مذهبی و نیز اعمال خشونت علیه آن بخش از دین باوران در کشور است که رهبران جمهوری اسلامی اساسن وجود آنان را خطری علیه خود میپندارند. بهائیان و ایرانیانی که به مسیحیت روی می آورند در زمره این "خطرات" بشمار می روند.
در مورد موج گرایش به مسیحیت، مقامات رژیم تاکنون باصطلاح ظرافت بیشتری بکار گرفته و مقابله دائم و بی تزلزلی را که علیه این گروه از شهروندان ایرانی بکار میگیرند، با احتیاط و رعایت پنهان کاری به سرانجام میرسانند.
بدون شک محاسبات دیپلماتیک بین المللی و چه بسا حضور غیر قابل انکار شهروندان ارمنی در سراسر کشور، که بخش دین باورشان همگی مسیحی مذهبند، مسئولان را واداشته است تا آنجا که ممکن است مبارزه سرسختانه ای را که علیه موج تغییر دین و گرویدن به مسیحیت به اجرا گذاشته اند، از دیده ها پنهان دارند و قربانیان خود را به روش های پیچیده تر و پنهان کارانه تری مورد تعرض و تهدید قرار دهند.
در ایران برخی از روحانیون مخالف معتقدند که خشونت و آزار علیه نودینان مسیحی به این دلیل شدت بیشتری پیدا کرده است، که موج اسلام گریزی در میان جوانان کشور گسترش بیشتری یافته است.
در این خصوص خبرگزاری فرانسه با آقای شهرام نیکو، سخنگوی کلیسای ایرانیان اروپا و از فعالین "سازمان ایران زنده" با او درباره موج پیوستن جوانان ایرانی به مسیحیت صحبت کرده است.
این گفتگو را می توانید در همین جا بشنوید.


شهرام نیکو درباره راههای جلب علاقه ایرانیان به آئین مسیح توضیح می دهد که در ایران برای  ترویج مسیحیت منابعی مثل کتاب و یا مدارک کتبی وجود ندارد و تنها منبع تغذیه ایرانیان برای آشنائی با مسیحیت، اینترنت و تلویزیون های مسیحی است.
او اضافه می کند که منابع اینترنتی تحت فیلترینگ قرار دارند، ولی خوب، راه مقابله با فیلترینگ هم وجود دارد.
وی معتقد است که استقبال از برنامه های تلویزیونی، استفاده وسیع از وب سایت های مربوط به ترویج مسیحیت و تماس های تلفنی که ایرانیان از داخل کشور برقرارمی کنند، همگی نشان دهنده تشدید استقبال مردم در گرویدن به این آئین است.
گفته می شود که مردم مناطق مذهبی ایران مثل مشهد و قم بیشتر از هر جای دیگری به مسیحیت می گروند.
آژانس خبری مسیحیان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر