۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

تغییر محتوی درسهای رشته های تحصیلی، جهت اسلامی کردن دانشگاه هامعاون پژوهشی وزارت علوم، تغییر محتوای برخی از دروس و رشته های تحصیلی را “لازمه اسلامی کردن دانشگاهها” دانست و گفت: “محتوی درسی دستکم ٣۶ رشته تحصیلی دانشگاهی تا مهرماه امسال تغییر می کند .”
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد مهدی نژاد نوری با اعلام این خبر ادعا کرد که کارگروهی شامل متخصصان حوزه علمیه و دانشگاه، زمینه این اصلاح را فراهم می کنند.
وی جزئیات بیشتری در این باره نداد، اما خاطرنشان کرد که این روند “به تدریج در سایر رشته های دانشگاهی ادامه خواهد یافت.”
لازم به ذکر است بعد از انتقادات دو سال پیشِ رهبری از دروس علوم انسانیِ دانشگاههای کشور و متهم کردن این رشته ها و محتوای دروس آنها به “ترویج غرب”، مقاماتی آنرا به مثابه چراغ سبز پنداشته و بازنگری در محتوای درسی این رشته ها را در دستور کار قرار دادند.
ایرتا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر