۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

بازداشت یک شهروند کرد به اتهام امنیتی در سنندجطبق اخبار دریافتی از سنندج یک شهروند به نام سیروان صلواتی به اتهام امنیتی
بازداشت شد.

بنا به گزارش اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، سیروان صلواتی 24 ساله
اهل صلوات آباد سنندج میباشد که چهارشنبه هفته گذشته ساعت چهار نصف شب سه ماشین از
نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات به خانه پدری وی یورش برده و بعد از جستجوی کامل
منزل، وی را دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.
گفتنی است که خانواده نامبرده در این هفته چند مورد از اداره اطلاعات شهر سنندج و
چند ارگان امنیتی و حکومتی دیگر در این شهر جویای مکان بازداشت فرزندشان شدند که
تا کنون هیچ خبری در این مورد به دست نیاورده اند.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر