۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

تصویب قطعنامۀ شورای حقوق بشر در بارۀ سوریه

article picture


بیانیۀ سفیر سوزان ئی. رایس، نمایندۀ دائمی ایالات متحده درسازمان ملل متحد در بارۀ تصویب قطعنامۀ شورای حقوق بشر در بارۀ سوریه،

من از تصمیم امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکوم ساختن دولت سوریه به خاطر سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان مسالمت جو استقبال می کنم. شورا با رأی امروز خود در برابر تلاشهای انجام شده به منظور خاموش ساختن دگراندیشان از طریق توسل به خشونت، که کار یک دولت مسؤل نیست، به پا خاسته است.
قطعنامۀ شمارۀ S-16/1 شورای حقوق بشر با امکان پذیر ساختن گام مهمی به جلو از سوی این نهاد جهانی، در یک زمان حساس سابقۀ مهمی به وجود آورده است. اهمیت موضوع دراین است که قطعنامۀ امروز مأموریت بیدرنگی را به وسیلۀ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به منظور تحقیق پیرامون همۀ ادعاهای نقض حقوق بین المللی، با هدف تضمین پاسخگویی کامل از جانب مرتکبان مقرر می دارد. ایالات متحده قویا از این تصمیم پشتیبانی می کند.
قطعنامه همچنین نا مناسب بودن نامزدی سوریه را در حال حاضر برای عضویت در شورای حقوق بشر مورد تأکید قرار می دهد. در خواستهای مشروع برای اصلاحات را با تانک و گلوله پاسخ دادن، از طرف هر کشوری ناپذیرفتنی است، چه رسد به این که یک کشور خواستار عضویت در شورا نیز باشد.
ایالات متحده به روش خود در به پاخاستن به خاطر دموکراسی و احترام به حقوق جهانی همۀ انسان ها – در سوریه و سراسر جهان همچنان ادامه خواهد داد. و ما پشتیبانی خود را از همۀ مدافعان حقوق بشر در برابر کوشش بی پروای سوریه در ژنو برای سرپوش نهادن بر سوابق خشونت وسرکوب خود ادامه خواهیم داد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر