۱۳۹۰ خرداد ۵, پنجشنبه

مجید تمجیدی، فعال کارگری در بند ۳۵۰ اوینیکی از اتهامات مجید تمجیدی اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی عنوان شده که وی هر بار این اتهام را رد کرده وبر این نکته  تاکید کرده است که فقط برای تحقق خواسته های صنفی کارگران فعالیت می کرده است.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، تمجیدی از بسیاری از حقوی زندانیان عادی نیز محروم است و اعتراض های خانواده وی در این زمینه به نتیجه ای نرسیده است.

کلمه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر