۱۳۹۰ خرداد ۲, دوشنبه

۱۰ سال حبس برای دانشجویان در جریان پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران


با صدور احکام متهمین پروندۀ حمله به کوی دانشگاه تهران از سوی قاضی فراتی مستقر در سازمان قضایی نیروهای مسلح این دانشجویان به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش دانشجو نیوز، در ادامه رسیدگی به این پرونده نزدیک به چهل تن از دانشجویان به احکام حبس تعزیری و تعلیقی و همچنین جریمه نقدی محکوم شدند. پیش از این نیز دادستان کل کشور در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه از صدور احکام جزایی برای چهل تن در پی رسیدگی به این پرونده خبر داده بود.
پیش از این نیز آوات رضانیا از دانشجویان کرد این دانشگاه و دانشجوی دکترای علوم ارتباطات به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۳ ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق بدل به ۳ میلیون ریال جریمه محکوم شده است.
همچنین حبیب فرحزادی نیز به ده ماه حبس که پنج ماه آن به مدت چهارسال به تعلیق در آمده است و همچنین پانصد هزار تومان جریمه نقدی بدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
گفتنیست احکام مذکور بدوی است و به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.
این در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است و دانشجویان که به عنوان شاکی این پرونده مطرح بودند محکوم شده اند.

دانشجو نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر