۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

افزايش 15 درصد مالياتها فریب و دروغ استبه گزارش خبرنگار ايران كارگر :درخبرهاي امروز آمده بود كه نمايندگان اصناف ومشاغل مختلف با سازمان امور مالياتها به توافق رسيده اند كه 15 درصد مالياتها افزايش پيدا كند، وقرار شده كه تا تيرماه امسال اصناف مختلف اظهار نامه مالياتي مربوط به اين توافق جديد را پركنند واز تيرماه شروع به پرداخت مالياتهاي جديد بكنند وقرارشده كه 40 درصد اين ماليات را بصورت نقدي بپردازند ومابقي را بصورت 6 قست 6 ماهه بپردازند،كه دراين زمينه وقتي با چند فروشنده وتوليد كننده ازمشاغل مختلف صحبت كرديم ، ميگفتند كه موضوع توافق دروغ  وفريب است وبحث ما با اين دولت بحث تيغ زدن واجبار است وما با اين وضعيت درآمدي نگراني ما ن اينست كه مجبور بشويم تا چند ماه ديگرمغازه را ببنديم وخانه نشين بشويم واز عيد تا بحال حتي پول اجاره مغازه خودمان را به زور داريم در ميآوريم تا چه رسد به افزايش ماليات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر