۱۳۹۰ خرداد ۱, یکشنبه

اوباما:جلوگیری از دستیابی رژیم دیکتاتوری ایران به غنی سازی اورانیوم حتی با گزینۀ نظامی

article picture


باراک اوباما از سوی دیگر جامعه جهانی را فراخواند که در جلوگیری از غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و پیشگیری از دستیابی رژیم دیکتاتوری روحانیون در آن کشور همکاری نمایند.
وی افزود که در این راستا هیچ گزینه ای را دولت آمریکا نادیده نخواهد گرفت، حتی گزینۀ توسل به نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی.


اوباما: استراتژی غلط حمله به عراق به نفع جمهوری اسلامی انجامیده است

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا درسخنرانی درواشنگتن تأکید کرد که شیوه خروج سربازان آمریکائی ازعراق باید بصورت مرحله ای و به شیوه ای باشد که عراق مورد سوءاستفاده جمهوری اسلامی قرار نگیرد و به مرکز هرج و مرج و بهشت تروریست ها تبدیل نگردد.
رئیس جمهوری آمریکا پس ازتأکید براینکه او ازآغاز مخالف جنگ درعراق بوده است، اظهارداشت که به هرحال اکنون دولت آمریکا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است و لذا خروج نیروهای آمریکائی از عراق باید به مشکل مرحله ای و بصورتی انجام بگیرد که عراق به مرکز هرج و مرج و بهشت تروریست ها تبدیل نگردد.
باراک اوباما افزود که متأسفانه پیامد شکست استراتژی جنگ درعراق تقویت موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و تضعیف نفوذ و اعتبار ایالات متحده آمریکا دراین منطقه بوده است، ضمن آنکه جایگاه اسرائیل و دیگر متحدان آمریکا در آن خطه را با مخاطرات بیشتری مواجه نموده است و به همین جهت، بگفته باراک اوباما، وقت آن فرا رسیده است که دولت آمریکا استراتژی خود درآن منطقه راعمیقاً تغییر دهد.
رئیس جمهوری آمریکا درجایی دیگرازسخنان خود رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد و رژیم او را خطری برای جهان متمدن و آزاد توصیف کرده و با اشاره به بیانات غیرمتعارف و زننده نامبرده بخصوص سخنان او دربارۀ دروغ بودن هولوکاست و برگزار کردن کنفرانس ضد هولوکاست درایران، حرف های احمدی نژاد را انعکاس مواضع نازی های آلمان دانست.
باراک اوباما، با اشاره به خواست احمدی نژاد مبنی بر برچیدن اسرائیل ازنقشه جغرافیا، گفت غیرقابل پذیرش است که در قرن بیست و یکم، یک دولت عضو سازمان ملل متحد خواستارحذف یک عضو دیگر جامعه جهانی گردد.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که نه دولت آمریکا و نه دولت اسرائیل، سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را بعنوان صرفاً یک نوع شعار پراکنی تلقی نمی کند، بلکه آن را بسیار بسیار جدی می گیرد.
باراک اوباما از سوی دیگر جامعه جهانی را فراخواند که در جلوگیری از غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و پیشگیری از دستیابی رژیم دیکتاتوری روحانیون در آن کشور همکاری نمایند.
وی افزود که در این راستا هیچ گزینه ای را دولت آمریکا نادیده نخواهد گرفت، حتی گزینۀ توسل به نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی.
نوشتۀ فرزاد جوادی ، رادیو فرانسه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر