۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

بیانیۀ پرزیدنت اوباما به مناسبت هفتۀ کشورهای دربند

article picture


از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکادر مسیر تاریخ لحظاتی وجود دارند که در آنها اقدامات مردم عادی و آرزومند آزادی به جرقۀ اشتیاق مردم در همه جا دامن می زند. همین اعمال شجاعانه بود که به تولد کشور ما، فروپاشی اتحاد شوروی و دستاوردهای بی شمار دیگر که دنیا را شکل داده اند، انجامید. ما در هفتۀ کشورهای دربند مردان و زنانی را در سراسر جهان به یاد می آوریم که هنوز زیر سلطۀ نظام های سرکوبگر رنج می برند و ما بر تعهد خود برای پیشبرد آرمان آزادی تأکید می گذاریم.


پرزیدنت آیزنهاور نخستین رئیس جمهوری بود که در سال 1959 بیانیۀ کشورهای در بند را در حالی که جنگ سرد در حال اوج گرفتن بود، با تأکید بر حمایت آمریکا از آزادی های کسانی که زیر ستم کمونیستی می زیستند، صادر کرد. جهان ما از هنگام صدور نخستین بیانیۀ مربوط به هفتۀ کشورهای دربند به طرز چشمگیری دچار تحول شده است. انفجار آزادی در پی فروریختن دیوار برلین و فروپاشی اتحاد شوروی به سر بر آوردن دموکراسی های جدید که اکنون متحدان ثابت قدم ایالات متحده به شمار می روند و از یاری دهندگان اصلی به گسترش جهانی حقوق بشر هستند، انجامید.مردم با هر نسلی جان تازه ای در آرمانهای دموکراتیک دمیده اند، برای آزادی شخصی، اصلاحات سیاسی و اقتصادی به تلاش برخاسته اند. ایالات متحده نیرومندانه در کنار همۀ کسانی که در جستجوی به کار بستن حقوق بنیادین انسانی خود هستند ایستاده است. ما به مخالفت خود با کاربرد خشونت و سرکوب و پشتیبانی از حقوق جهانی آزادی مذهب، بیان و تجمع مسالمت آمیز؛ برابری مردان و زنان بر اساس قانون و حق مردم در انتخاب رهبران خویش، ادامه خواهیم داد.در این هفته ما باردیگر خود را به ارتقاء ارزشهای دموکراتیک، توسعۀ اقتصادی و احترام به منزلت انسانی وقف می کنیم و همبستگی خود را با مردم جویای آزادی که آیندۀ آنها بازتاب دهندۀ بزرگترین امید ما برای صلح است، اعلام می داریم.


کنگره با قطعنامۀ مشترکی که در 17 ژوئیۀ 1959 (73 Stat. 212) تصویب کرد به رئیس جمهوری برای صدور بیانیه ای به منظور تعیین سومین هفتۀ ژوئیۀ هر سال به عنوان "هفتۀ کشورهای دربند" اختیار داده و انجام این امر را از او خواسته است.


بر این اساس، اکنون، من، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، به این وسیله 17 تا 23 ژوئیۀ 2011 را به عنوان هفتۀ کشورهای دربند اعلام می دارم. من مردم آمریکا را به تأکید دوباره بر تعهد ما نسبت همۀ کسانی که به خاطر حقوق بشر و منزلت انسانی در سراسر جهان تلاش می کنند، فرا می خوانم.


در گواهی مراتب بالا، من اینک در این پانزدهمین روز از ژوئیۀ سال دوهزار و یازده مسیحی و دویست وسی ششمین سال استقلال ایالات متحده آمریکا امضای خود را پای این سند می گذارم.


باراک اوباما
وزارت امور خارجه ایالات متحده/20 ژوئيه 2011
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر