۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه

ادامه فشار و بازداشت در شرق کردستان

دو تن از شهروندان اهل بانه‌ هر کدام به‌یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
دو تن از شهروندان کرد به‌ نامهای یاسین قادری و عثمان رحیمی اهل بانه‌ که ‌مدتی در بازداشتگاه ‌اطلاعات سنه‌ بودند و سپس به ‌زندان سقز منتقل و با وثیقه‌50 میلیون تومانی آزاد شده‌ بودند، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب به‌ اتهام همکاری با مکتب قران هر کدام به یکسال حبس تعزیری محمکوم شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر