۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

منيره صادقی يكي از فعالين كارگری استان كردستان، دستگير و به زندان سنندج منتقل گرديد

كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها: روز پنجشنبه سوم آذرماه خانم منيره صادقي يكي از فعالين كارگري استان كردستان، دستگير و به زندان سنندج منتقل گرديد. وي به همراه تعدادي ديگر از فعالين كارگري سنندج در روز 11 ارديبهشت ماه گذشته دستگير و در همان ايام به قيد وثيقه آزاد شده بود.گفته ميشود كه در دادگاهي كه بعدا در اين رابطه تشكيل شد، خانم صادقي به 91 روز زندان محكوم گرديد.
خانم صادقي عضو كميته هماهنگي سنديكاي كارگران سنندج است و از فعالين اين سنديكا بود كه دستگيري و زندان وي نارضايتي هر چه بيشتري را در جامعه كارگران سنندجي نسبت به حكومت ايجاد كرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر