۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

روزانه 300 نوجوان در ایران معتاد می شوند


استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با اشاره به آمار رسمي سال 88 گفت: طبق اين آمار سن شروع اعتياد، 15 تا 17 سالگي است و روزانه 300 نوجوان وارد چرخه اعتياد مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، هادي معتمدي در همايش مددکاري اجتماعي در حوزه کودکان، با اشاره به اين که در سال‌هاي اخير با دغدغه جديدي به عنوان اعتياد نوجوانان مواجه شده‌ايم، اظهار کرد: درحوزه کاريمان بارها با کودکان 7ساله و 5ساله معتاد و حتي کودکاني که معتاد به دنيا آمده‌اند روبه رو شده‌ايم. وي با بيان اين که مسئله اصلي پايين آمدن سن اعتياد است، افزود: طبق آمار رسمي در سال 88، 49 درصد دانشجويان به مواد دخاني اعتياد داشتند علاوه بر آن رويه رو به رشد نرخ اعتياد زنان و همچنين تغيير سبک اعتياد از سبک فردي به جمعي و خانوادگي مسائل مورد توجه است.

همچنين مسئله ديگر تبديل شدن روش‌هاي دشوار مصرف مواد مخدر به روش‌هاي آسان تر است. معتمدي با تاکيد بر لزوم ورود سمن‌ها در مهار اعتياد، بيان کرد: اگر سمن‌ها وارد جريان درمان اعتياد بشوند اين موضوع جدي گرفته مي‌شود. براتي مدير کل درمان اعتياد بهزيستي نيز در ميزگردي باطرح اين سوال که براي درمان معتادان تا کنون چه کاري انجام داده‌ايم، گفت: اگرچه مددکارها در اين زمينه تلاش زيادي داشته‌اند اما معمولا تلاش‌هاي آن ها فردي و بدون سازمان يافتگي بوده است. حتي دانش مددکاري نيز دانش نويي نيست که در اين زمينه بايد تجديد نظرهايي صورت گيرد. وي با تاکيد بر اين که آماري از اعتياد نوجوانان موجود نيست، گفت: در موضوع درمان اعتياد هر تلاشي کرديم اما اين را هم مدنظر داشته باشيد که دست ماهم بسته است. چنانچه يکي از اهداف من در ابتداي فعاليت‌هايم تقويت سيستم‌هاي رواني، اجتماعي در درمان اعتياد بود اما اين هدف من به معني کوتاه آمدن بهزيستي ازشرايط صدور مجوز به سمن‌ها نيست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر