۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

تلاش براي به سكوت كشاندن دانشجويان دانشكده عمران دانشگاه فردوسیبنا به گفته يكي از دانشجويان در دانشكده عمران دانشگاه فردوسي، جو خفقان بسيار سنگين است، ماهي يك بار براي 50-60نفر از دانشجويان به بهانه هاي احمقانه و واهي، نامه انضباطي ميدهند و 4 - 5 نفر هم تعليق ميشوند از اين طريق ميخواهند فضاي دانشكده را به سكوت بكشانند .
دانشجو آنلاين

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر