۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

گزارشی از شرایط قرون وسطایی و شکنجه های غیر انسانی در زندان قزل حصار

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" شکنجه های وحشیانه ، رفتارهای غیر انسانی و قرون وسطایی با زندانیان بی دفاع زندان قزل حصار کرج
گزارشی از شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی ،رفتارهای تحقیر آمیز ،ازدحام چند برابر زندانیان در سلولها و محروم بودن زندانیان از حداقل حقوق اولیۀ انسانی خود در زندان مخوف و قرون وسطایی ولی فقیه قزل حصار کرج.
واحد 3 زندان قزل حصار از 9 سالن تشکیل شده است که هر سالن آن دارای 12 سلول می باشد.در هر سلول 12 مترمربعی 12 الی 15 زندانی جای داده شده اند. ازدحام بیش از حد در سلولها باعث شده که زندانیان قادر به استراحت نباشند و بصورت شیفتی و یا کتابی کنار هم استراحت کنند بدلیل عدم وجود فضای کافی برای زندانیان آنها ناچار هستند که در کریدور ،راهروی سرویسها و راه پله ها استراحت کنند.عملا در هر سالن بیش از 250 نفر زندانی جای داده شده است .علاوه براین از سقف بعضی از سلولها آب چکه می کند.

بدستور حسینی رئیس زندان که بصورت دستور العمل بر در و دیوار سالنها نصب شده است زندانیان در اکثر ساعات روز باید در حیاط سالن باشند . این در حالی است که هوای سرد ، سوزش سرما شرایط را برای زندانیان طاقت فرسا کرده است. کسانی که به دلیل بیماری قادر به خروج از سالن و رفتن به حیاط نباشند توسط پاسداربندها به زیر هشت برده می شوند و وحشیانه مورد شکنجه قرار می دهند که در اکثر مواقع منجر به شکستن دست و پای زندانی می شود.
زندانیان فقط با لباسهایی که بر تن دارند وارد زندان می شوند و طبق قوانین زندان هر 6 ماه یکبار خانواده ها می توانند برای عزیزانشان لباس بیاورند از طرفی زندان هم لباسی در اختیار زندانیان قرار نمی دهد.با سرد شدن هوا و شروع فصل سرما زندانیان از نداشتن پوشش کافی سخت در رنج هستند.
زندانیان از آب آشامیدنی سالم محروم می باشند و ناچار هستند آب آلوده به گازوئیل را مصرف کنند که به لحاظ بو و طعم غیر قابل استفاده می باشد. این مسئله چند ماه است که ادامه دارد و زندانیان حق اعتراض به این شرایط را ندارند.
در طی 24 ساعت فقط 2 ساعت آب گرم برای استحمام وجود دارد . بدلیل نبود اب گرم،کافی نبودن تعداد حمام ها و آلوده بودن آب به گازوئیل زندانیان هر چند هفته یکبار قادر به استحمام هستند.
زندانیانی که نسبت به شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی اعتراض می کنند به زیر 8 برده می شوند و در آنجا مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند. در زیر 8 حوضچۀ آب سرد وجود دارد که زندانی را مجبور می کنند که لباسهایش را درآورده و وارد حوضچه شود .زندانی را از حوضچه آب سرد خارج می کنند و او را آماج باتونهای خود قرار می دهند وبه هدف شکستن دست و پای زندانی او را شکنجه می کنند.شیوۀ دیگر تحقیر زندانی، او را مجبور به در آوردن لباسهایش می کنند و در سالنهای واحد می چرخانند تا مورد تحقیر قرار گیرد.
شکنجه گرانی که اقدام به این اعمال غیر انسانی می کنند.یحیی پور معاون واحد 3 زندان قزل حصار و شراروند معاون سالن می باشند. پاسداربندها اقدام به شکنجۀ زندانیان با باتون و سایر ابزار شکنجه می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط قرون وسطایی و اعمال شکنجه های غیر انسانی علیه زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
10 آذر 1390 برابر با اول دسامبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر