۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

استفاده ابزاری از نام پاک دانشجو و دانشجو خواندن ارازل و اوباش محکوم است

article picture
مظلومیت تاریخی نام دانشجو این بار در جریان حمله به سفارت انگلیس در تهران!
عده ای از اراذل و اوباش بسیجی و سپاهی با پشتیبانی و همآهنگی دفتر آقای خامنه ای و در جهت بحران سازی و ایجاد هیاهو و مانند همیشه به زیر کشیدن نام ایران و ایرانی و خصوصاًدانشجویان مبارز و دلیر کشورمان که یا به چوبه های دار سپرده میشوند و یا در گوشه های تاریک و کثیف زندانها مورد تجاوز وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میگیرند را بعنوان بهره گیری از اوضاع بنفع خود و تحت الشاع قرار دادن مسائلی که چه در سوریه میگذرد و چه در حال روی دادن در ایران است و همچنین با علم بر اینکه ملٌت ایران و جوانان مبارزمان در حال تدارک دیدن تظاهرات و راه پیمائی 16 آذر در اعتراض به این حکومت خودکامه و دیکتاتور که این بار باز هم برای بزیر کشیدن رژیم آخوندی به خیابانها خواهند آمد وحشت کرده و برای بدنام کردن نام آنان چنین مانورهای احمقانه ای را تدارک میبیند. ما جوانان و دانشجویان ایرانی اعلام میکنیم که به هیچ عنوان در این حرکت ابلهانه و وحشیانه کوچکترین دستی نداشته و بشدٌت آنرا محکوم میکنیم و از خبرنگاران و رسانه های خارجی میخواهیم که این حرکت رذیلانه را در خبرهای خود بنام "دانشجویان " ایرانی اعلام نکنند و نام آنان را که همیشه مورد مظلومیت تاریخی قرار گرفته به زیر نکشند .
در طول تاریخ معاصر ایران هرکز از هیچگونه نامی به اندازهء دانشجو تا به این حد استفادهء ابزاری و دروغین نشده بود.
دانشجو دزد نیست که از دیوار کسی بالا رود و قاب عکسی دزدیده شده را که در روزنامه رویترز به چاپ رسیده بر دوش بگیرد.
دانشجوی ایرانی بسیار متمدن تر از این است که بخواهد دست به چنین اعمال وحشیگرانه بزند.
دانشجوی ایرانی اهل زور و چماق نیست.
دانشجوی ایرانی دانشجویانی مانند مجید توکلی ، بهاره هدایت، آرش صادقی ،حسین رونقی ملکی ،شبنم مدد زاده و بهروز جاویدانیها و هزاران دانشجوی دیگری که در گوشه های زندان مخوف جمهوری اسلامی تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارند و یا به اجبار ترک وطن و خانه و کاشانه کرده و در غربت بسر میبرند.
به این کمپین  (اینجا)بپویندید و ما را یاری کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر