۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

معترض، شخصیت سال 2011 مجله تایم
مجله معروف تایم که هر بار در ماه دسامبر با انتخاب یک شخصیت سال، روی جلد خود را اختصاص به عکس وی می دهد، امسال معترضانی را به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد که از بهار عربی تا خیابان های آتن و از اشغال وال استریت تا مسکو برای حقوق شهروندی و نقش بیشتر در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود و کشورشان دست به اعتراض و تظاهرات گسترده زدند. 
اگرچه تایم معترضان ایرانی را که نخستین جنبش سیاسی واجتماعی قرن بیست و یکم را به راه انداختند،  ظاهرا فراموش کرده، ولی تصویر «معترض» که زن و مرد، هر دو،  می تواند باشد، یادآور جنبشی است که با سرکوب بی رحمانه به آتش زیر خاکستر تبدیل شد تا دیر یا زود دوباره شعله ور شود.
«معترض» که نه تنها حکومت ها و دولت ها بلکه جهان را به بازنگری در مناسبات ناعادلانه فرا خوانده است، به راستی شایستگی آن را داشت که به عنوان شخصیت سال روی جلد مجله تایم قرار گیرد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر