۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

حمایت گروه کنش‌گرایان ایرانی از طرح شکایت شاهزاده رضا پهلوی علیه خامنه ای

article picture

کنش‌گرايان: علی خامنه‌ای مسوول همه جنايت‌های جمهوری اسلامی است
گروه کنش‌گرایان ایرانی در بیانیه‌ای، ضمن حمایت از طرح شکایت رضا پهلوی علیه رهبری جمهوری اسلامی گفته است: «زيان‌ها و جنايت‌های مستقيم و غير مستقيم اين رژيـم بر کسی پوشيده نيسـت. سازمان ملل متحد بـارها و بارها نقض حقوق بشـردر جمهوری اسلامی را محکوم کرده اســت... بر مـا ايرانيـان اسـت که با تشـديد مبارزه و حضور خود باز هم بگوييـم و در عمل ثابت کنيـم که جمهوری اسـلامی «ايران» نيسـت و سـردمداران اين رژيـم نـه از ايـران و نـه برای ايرانـند.»
خودنویس، محمود مرادخانی: با خبر شديم که امروز آقای رضا پهلوی، ولیهعد سابق ایران و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران، شخص علی خامنه‌ای را به نقض حقوق بشر متـهم کرد و از شورای امنیت سازمان ملل متحد رسمـا درخواست نمود که به این اتهام‌ها رسیدگی کرده و ترتيبات لازم را برای محاکمه رهبر جمهوری اسلامی آمـاده کنـد
ما کنشـگرايان مبـارز از اين درخواسـت رسمـی حمايت می نماييـم و از هـمه هم ميهنان و نيروهای فعـال نيز می‌خواهيم که اين روند مثبت را يار باشـند. بر همگان روشن و آشکار است که جنايت‌های انجام شده بتوسط رژيم ولايت فقيهی به دستور و به ابتکار مغزهايی پليد که در راس آن شخص علی خامنه ای اسـت، انجام گرفته اسـت.زيان‌ها و جنايت‌های مستقيم و غير مستقيم اين رژيـم بر کسی پوشيده نيسـت. سازمان ملل متحد بـارها و بارها نقض حقوق بشـردر جمهوری اسلامی را محکوم کرده اســت و هـمين ديروز سـازمان عفو بين الملل در گـزارشی با تيتر: «ايـران به مرگ معتاد اسـت»، اعدام‌های بی رويه را در ايـران محکوم کـرد. بر مـا ايرانيـان اسـت که با تشـديد مبارزه و حضور خود باز هم بگوييـم و در عمل ثابت کنيـم که جمهوری اسـلامی «ايران» نيسـت و سـردمداران اين رژيـم نـه از ايـران و نـه برای ايرانـند.
به امـيد پيروزی مبارزه بر حق مردم ايـران در جهت دسـتيابی به مـردم سـالاری
زنـده باد آزادی ، زنـده باد ايران
سخنی از کنشگرايان
۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰
http://parsdailynews.com/93986.htm
۲۵ آذر ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر