۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

معرفی پنج تن از افراد مرتبط با طرح توطئۀ جمهوری اسلامی به عنوان تروریست

article picture


وزارت خزانه داری آمریکا پنج تن را که در طرح جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده دست داشته اند تحریم می کند.
بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری ایالت متحده :
واشنگتن – وزارت خزانه داری ایالات متحده امروز پنج نفر شامل چهار افسر عالی رتبه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) را که در طرح سوء قصد به جان عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی به ایالات متحده، در حین اقامت او در این کشور، و نیز در انجام حملاتی علیه منافع کشورهای دیگر در داخل ایالات متحده و در کشوری دیگر دست داشته اند، معرفی کرد. وزارت خزانه داری به عنوان بخشی از اقدامات امروز خود همچنین شخصی را که مسئول ترتیب دادن توطئه سوء قصد از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است را معرفی کرد.
افرادی که امروز بر اساس فرمان اجرایی 13224 به دلیل اقدام از طرف و یا به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده اند، عبارتند از: منصور ارباب سیار، شهروند آمریکایی دارای گذرنامه ایران و آمریکا که از سوی IRGC-QF طرح نافرجام سوء قصد به جان سفیر عربستان سعودی را دنبال می کرد؛ قاسم سلیمانی فرمانده IRGC-QF، حامد عبداللهی، از مقامات ارشد (IRGC-QF) که جنبه هایی از این توطئه را هماهنگی کرده و نظارت بر مقام های دیگر نیروی قدس را که بطور مستقیم مسئول هماهنگی و برنامه ریزی این عملیات بودند بر عهده داشت؛ عبد الرضا شهلایی، یکی از مقامات IRGC-QF ، و علی غلام شکوری، از مقامات IRGC-QF و معاون شهلایی که با ارباب سیار در چندین نوبت برای گفتگو در مورد سوء قصد و دیگر حملات برنامه ریزی شده ملاقات کرده است.دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک از ارباب سیار و شکوری در پرونده شکایت جنایی که امروز اعلام شد و مرتبط با توطئه IRGC-QF است، نام برد. از جمله اتهاماتی که بر علیه آنان مطرح گردید، توطئه برای مسافرت به خارج و استفاده از تسهیلات تجاری بین کشوری برای استخدام آدم کش است. بر طبق شکایت جنایی، ارباب سیار ترتیب ارسال 100.000 دلار از تهران به ایالات متحده را به عنوان پیش پرداخت برای قتل سفیر عربستان فراهم ساخته است. دو حواله انتقال پول با مجموع تقریبی 100.000 دلار از یک بانک غیر ایرانی خارجی به بانکی در ایالات متحده به حساب شخصی که توسط ارباب سیار برای انجام قتل استخدام شده بود فرستاده شد.


دیوید اس. کوهن، معاون وزیر در مسائل مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی گفت، "ایران بار دیگر از نیروی قدس و نظام مالی بین المللی برای پیگیری یک اقدام تروریستی بین المللی استفاده کرده است، این بار هدف آن یک دیپلمات سعودی بود. تبادلات مالی در قلب این توطئه، خطری را که بانک ها و دیگر موسسه ها در تجارت با ایران با آن رو به رو هستند آشکار می سازد."
در نتیجۀ معرفی امروز این افراد، هر گونه داد و ستد افراد آمریکایی با این افراد ممنوع است، و هر گونه دارایی که ممکن است آنها در ایالات متحده داشته باشند مسدود شده است.
منصور ارباب سیار
ارباب سیار در چندین نوبت با مقام های ارشد IRGC-QF در مورد انجام این توطئه دیدار داشته است و از طرف مقام های عالی رتبه نیروی قدس – شامل پسر عموی خود عبدالرضا شهلایی و غلام شکوری، معاون شهلایی، برای انجام این توطئه عمل کرده است. طی یکی از این دیدارها، مبلغ 100.000 دلار برای قتل سفیر عربستان توسط IRGC-QF مورد تایید قرار گرفت. پس از این ملاقات، ارباب سیار ترتیب ارسال تقریبا 100.000 دلار را از یک بانک غیر ایرانی خارجی به بانکی در ایالات متحده برای واریز کردن به حساب شخصی که برای انجام این سوء قصد استخدام شده بود، فراهم آورد.
قاسم سلیمانی
قاسم سلیمانی، به عنوان فرمانده IRGC-QF، سرپرستی مقام های IRGC-QF را که در این توطئه دست داشتند به عهده دارد. سلیمانی قبلا از سوی وزارت خزانه داری بر اساس فرمان اجرایی 13382 به خاطر ارتباطش با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده بود. او همچنین در ماه مه 2011 به خاطر نقش وی به عنوان فرمانده IRGC-QF، وسیلۀ اصلی حمایت ایران از ادارۀ کل اطلاعات سوریه (GID)، به خاطر نقشی که او به عنوان فرمانده (IRGC-QF)، راه اصلی حمایت ایران از دستگاه اطلاعات عمومی سوریه (GID) داشت، طبق فرمان اجرایی 13572 که سوء استفاده از حقوق بشر در سوریه را هدف قرار می دهد معرفی شده بود.
حامد عبداللهی
عبداللهی همچنین از مقام های ارشد IRGC-QF است که در هماهنگی جنبه هایی از این عملیات دست داشت. عبداللهی بر دیگر مقام های نیروی قدس – شامل شهلایی – که مسئول هماهنگی و برنامه ریزی این عملیات بودند نظارت دارد.
عبدالرضا شهلایی
شهلایی یکی از مقامات IRGC-QF است که هماهنگی طرح سوء قصد به جان عادل الجبیر، سفیر عربستان در ایالات متحده، در حین اقامت وی در ایالات متحده، و نیز انجام حملاتی را بر علیه منافع کشورهای دیگر در داخل ایالات متحده و در کشوری دیگر بر عهده داشت. شهلایی از طریق پسر عموی خود، منصور ارباب سیار، که در فهرست پرونده شکایت جنایی از او به عنوان همدست نام برده شد، در به انجام رساندن طرح توطئۀ (IRGC-QF) همکاری می کرد. شهلایی تخصیص مالی به ارباب سیار را برای کمک در استخدام افراد دیگر برای این طرح تایید می کرد، و مبلغ 5 میلیون دلار را به عنوان هزینه کل عملیات مورد نظر قرار داده بود.
شهلایی در سپتامبر 2008 از سوی وزارت خزانه داری به دنبال فرمان اجرایی 13438 به دلیل تهدید صلح و ثبات کشور و دولت عراق معرفی شده بود.
علی غلام شکوری
شکوری یکی از مقام های IRGC-QF و معاون عبدالرضا شهلایی است که از طرف شهلایی از این طرح پشتیبانی می کرد. شکوری برای ارباب سیار حمایت مالی فراهم آورد و در چندین نوبت با ارباب سیار در مورد طرح سوء قصد و دیگر حملات گفتگو کرد. ارباب سیار با تایید شکوری، 100.00 دلار پیش پرداخت را فراهم آورد تا از طریق یک بانک غیر ایرانی خارجی به بانکی در ایالات متحده ارسال گردد.
پیش زمینه ای در مورد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF)، شاخۀ نظامی اصلی اقدامات خارجی برای اجرای سیاست حمایت از سازمان های تروریستی و گروه های افراطی در سراسر جهان است. (IRGC-QF) آموزش، کمک های لجستیکی و پشتیبانی مادی و مالی از جنگجویان و عملیات تروریستی را، شامل طالبان، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل، فراهم می آورد.
افسران (IRGC-QF) و وابستگان به آنان از حملات علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف و ماموریت های دیپلماتیک در عراق و افغانستان حمایت کرده اند. IRGC-QF به آموزش، تجهیز و فراهم آوردن سرمایه برای گروه های شبهه نظامی شیعه در عراق– مانند کتائب و حزب الله – و عناصر وابسته به طالبان در افغانستان برای جلوگیری از نفوذ غرب در این منطقه ادامه می دهد. در منطقۀ لوانت، IRGC-QF از گروه های تروریستی مانند حزب الله لبنان و حماس حمایت می کند، که آن را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای به چالش کشیدن تاثیر ایالات متحده در خاورمیانه در نظر می گیرد.
دولت ایران همچنین از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس این سپاه برای انجام اهداف سیاست خارجی خود ، شامل اما نه فقط محدود به فعالیت های به ظاهر مشروعی که سرپوشی برای عملیات اطلاعاتی و حمایت از گروه های تروریستی و شورشی فراهم می آورد، استفاده می کند. این فعالیت ها سرمایه گذاری اقتصادی، بازسازی، و دیگر انواع کمک به عراق، افغانستان و لبنان را، که توسط شرکت ها و موسسه هایی که برای یا از طرف سپاه پاسداران و حکومت ایران فعالیت دارند، و یا در مالکیت آنها قرار دارند، شامل می گردد.
IRGC-QF به دلیل حمایت آن از تروریسم از سوی وزارت خزانه داری بر اساس فرمان اجرایی 13224 معرفی شد، و در فهرست ضمیمه فرمان اجرایی 13572 صادره در ماه آوریل 2011 به عنوان وسیلۀ حمایت ایران از ادارۀ کل اطلاعات سوریه، قدرت فراگیر اطلاعاتی غیر نظامی در سوریه که در مسئله سوء استفاده از حقوق بشر در این کشور دخیل بوده است، قرار گرفت.
اطلاعات مربوط به اشخاص:
نام شخص: منصور ارباب سیار (Manssor Arbabsiar)
همچنین با نام: (Mansour Arbabsiar)
آدرس: 805 Cisco Valley CV, Round Rock, TX, 78664
آدرس دوم: 5403 Everhardt Road, Corpus Christi, TX, 78411
تاریخ تولد: 15 مارس 1955
تاریخ تولد ذکر شده دیگر: 6 مارس 1955
محل تولد: ایران
شهروند: ایالات متحده
گواهینامه رانندگی : 07442833 (ایالات متحده) تاریخ انقضاء 15 مارس 2016
شماره گذرنامه: C2002515 (ایران)
گذرنامۀ دوم: 477845448 (ایالات متحده)
نام شخص: علی غلام شکوری
تاریخ تولد: 1964
تاریخ تولد ذکر شده دیگر: 1965
تاریخ تولد ذکر شده دیگر: 1966
مکان: تهران، ایران
نام شخص: عبدالرضا شهلایی (Abdul Reza Shahlai)
همچنین با نام: Abdol Reza Shala’i
همچنین با نام: Abd-al Reza Shalai
همچنین با نام: `Abdolrreza Shalai
همچنین با نام: Abdolreza Shahla’i
همچنین با نام: Abdul-Reza Shahlaee
همچنین با نام: حاج یوسف Hajj Yusef
همچنین با نام: حاجی یوسف Haji Yusif

همچنین با نام: حاجی یاسر Hajji Yasir
همچنین با نام: Hajji Yusif
همچنین با نام: یوسف عبدالکرخ Yusuf Abu-al-Karkh’
تاریخ تولد: حدود 1957
آدرس: کرمانشاه، ایران
آدرس دوم: پایگاه نظامی مهران، استان ایلام، ایران
نام شخص: حامد عبداللهی (Hamed Abdollahi)
همچنین با نام: مصطفی عبداللهی Mustafa Abdullahi
تاریخ تولد: 11 اوت 1960
شماره گذرنامه: D9004878
شهروند: ایران
نام شخص: قاسم سلیمانی (Qasem Soleimani)
همچنین با نام: Ghasem Soleymani
همچنین با نام: Qasmi Sulayman
همچنین با نام: Qasem Soleymani
همچنین با نام: Qasem Solaimani
همچنین با نام: Qasem Salimani
همچنین با نام: Qasem Solemani
همچنین با نام: Qasem Sulaimani
همچنین با نام: Qasem Sulemani
تاریخ تولد: 11 مارس 1957
محل تولد: قم، ایران
گذرنامه: گذرنامه دیپلماتیک 1999 به شماره 008827 (ایران)
وزارت امور خارجه ایالات متحده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر