۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

مرگ روزانه پنج کارگر بر اثر حوادث ناشی از کاربر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور روزانه پنج نفر در ايران در پی حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند.
به گزارش ايلنا، محمود خدادوست، رئيس مرکز تحقيقات سازمان پزشکی قانونی کشور در رابطه با آمار مرگ و میر کارگران در حین کار گفت: "در پنج ماه امسال ۶۳۹ نفر به‌دنبال حوادث ناشی از کار به کام مرگ رفته‌اند."
اين آمار نشان می‌دهد که روزانه بيش از ۴ نفر در نتيجه حوادث ناشی از کار در ایران جان خود را از دست می‌دهند.
به گفته خدادوست ۲۶۴ نفر در پنج ماه نخست امسال به‌دليل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند.
اين آمار در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته نشان‌دهنده افزايش ۳۴ و هفت دهم درصدی مرگ‌ومير ناشی از سقوط از بلندی است.
خدادوست هم چنین اعلام کرد: "بعد از سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی، چاه‌گرفتگی و ساير موارد، دلايل ديگری بودند که جان ۳۷۵ نفر را گرفتند. برخورد با جسم سخت هم با ۱۲ و ۹ دهم درصد رشد از ۱۵۵ نفر در پنج ماه نخست سال گذشته به ۱۷۵ نفر در همين بازه زمانی در سال جاری رسيد."
وی گفت که در ميان کشته‌شدگان ناشی از حوادث کار ۶۳۳ مرد و شش زن ديده می‌شوند و بر همین اساس مردان ۹۹ و يک دهم درصد تلفات ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش هفته‌نامه بازار کار، حوادث ناشی از کار دومين عامل مرگ‌ومير در ايران به‌شمار می‌آيد. اين نشريه تخصصی اشتغال در ايران به نقل از دفتر آمار محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمين ‌اجتماعی اعلام کرده است که در سال گذشته ۲۲ هزار و ۵۵۹ بيمه‌شده تأمين‌اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که اين حوادث منجر به فوت ۱۰۹ نفر شد.


اين گزارش می‌افزايد،افزون بر مرگ ۱۰۹ بيمه‌شده در سال گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار ، ۲۴۲ نفر از کار افتاده کلی و ۳۵۲ نفر نيز از کار افتاده جزئی شده‌اند. همچنين ۱۰۴۱ نفر نيز از سازمان تأمين ‌اجتماعی غرامت نقص عضو را دريافت کرده‌اند.
همچنين به گفته خداقلی ميرزائی، سرپرست اداره کل تأمين اجتماعی غرب تهران بزرگ، در هر روز کاری پنج نفر، در طول هر ماه ۱۳۶ نفر و در طول سال گذشته يک هزار و ۶۳۶ نفر از بيمه‌شدگان صندوق تأمين اجتماعی در سطح شعبه‌های غرب تهران بزرگ دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند.
سرپرست اداره کل تأمين اجتماعی غرب تهران بزرگ، عمده‌ترين عامل اين حوادث را سقوط کردن و لغزيدن ۱۱۴ مورد، ضرب‌خوردگی ۲۸۷ مورد، بريدگی و قطع اعضای بدن ۱۲۹ مورد و کمترين آن را دو مورد سوختگی اعلام کرده است.
اين آمارها در شرايطی منتشر می‌شود که بسياری از آسيب‌ديدگان ناشی از حوادث کار، کارگران روزمزد و بدون پوشش تأمين اجتماعی هستند که در آمارهای سازمان‌های دولتی به ثبت نرسيده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر