۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

اینجا ایران است سر زمین اهورایی! سرزمین کورش، سرزمین نکبت زده اسلام ناب محمدی!

article pictureچهره مرگ در خمینی‌شهر
چهار تن از عاملان حادثه خمینی شهر صبح چهارشنبه در پارک بهشت این شهر به دار مجازات آویخته شدند.
تنها با این جملات و عکس‌هایی که انسان را به گریه می‌اندازد به زندگی چهار انسان خاتمه دادند! گریه نه برای آنها که اعدام شدند، چه آنها رفتند و از این زندگی نکبت باری که آخوندها برای ایرانی مهیا کرده‌اند راحت شدند. گریه بر احوال آنها که صبح سحر آمده‌اند به تماشای مرگ! تفریح این ملت بیچاره هم چیزی بجز دیدن چهره مرگ نیست! آن که جلو ایستاده همراه با خانواده همراه با همسر و کودک خردسال اش! آمد تا همگی با هم فیض این تفریح را ببرند، بیچاره کودک خردسالی که آغاز زندگی اش با چهره مرگ مزین می‌شود!
عجیب قیافه آنها که قرار است اعدام شوند آشناست! عجیب شباهت دارند به آن جوانهایی که شب‌های عزاداری امامان شیعه علم و کتل بلند می‌کنند و جلو دسته‌های سینه زنی برای پاسداری اسلام عزاداری می‌کنند. حتی شبیه به حزب اللهی‌هایی هستند که پیشانی بند بسیج بر پیشانی می‌بندند و با چماق به جان مردم می‌افتند. عجب شباهت‌ها غیر قابل انکار اند! فقر فرهنگی را در چهره همگی شان به وضوح می توان دید!
بیسوادی و فقر فرهنگی نتیجه اش همین است که می‌بینید و افتخار جمهوری اسلامی همین که هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب باید عده‌ای از جوانانش را بدار بیاویزد تا بلکه بتواند با ایجاد رعب و وحشت و جو ترور جامعه هرج و مرج زده را اداره کند.
اینجا ایران است سر زمین اهورایی! سرزمین کورش، سرزمین نکبت زده اسلام ناب محمدی!

نوشته:خسن آقا

پارس دیلی نیوز.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر