۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

بهار عربی؛ نفی انقلاب خمینیستی و خشونت
صدای آمریکا: سفير سابق آمريکا در اتحاديه اروپا معتقد است تحولات سياسی ماه های اخير در خاورميانه در تقابل آشکار با فضای بسته سياسی در ايران است.
استوارت آيزنستات، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمريکا ابتدا در ارتباط با تحريم های اتحاديه اروپا عليه ناقضان حقوق بشر در ايران می گويد: «اتحاديه اروپا، نه تنها به برنامه اتمی بلکه به وضعيت حقوق بشر در ايران توجه دارد. دستگيری های غير قانونی، شکنجه و کشتار مردم در ايران در شرايطی رخ می دهد که ما شاهد قيام مردم در کشورهای عرب بوده ايم. به نظرم رويدادهای ماه های اخير در منطقه باعث شده که مدل انقلاب ايران که همراه با خشونت و بنيادگرايی بود ديگر خريداری نداشته باشد. هنوز کسی نمی داند که تحولات سياسی در خاورميانه و آفريقای شمالی، موسوم به بهار عرب، به کجا خواهد انجاميد ولی باز شدن فضا و فاصله گرفتن از حکومت های نظامی و خودکامه اکنون در منطقه گسترش يافته و اين امر دقيقا در تقابل با مدل جمهوری اسلامی عمل می کند.
وی افزود، وضعيت موجود اتحاديه اروپا را تشويق خواهد کرد تا تحريم ها را شديدتر کنند زيرا کشورهای اروپايی به طور خاص نسبت به نقض حقوق بشر حساسند و اکنون وضعيت حقوق بشر در ايران دقيقا در تقابل با کليت تحولات سياسی در جهان عرب است. من فکر می کنم اين وضعيت ممکن است به انزوای ايران بيانجامد. کسانی که فکر می کنند ايران از وضعيت بوجود آمده در منطقه استفاده خواهد کرد اشتباه می کنند زيرا اين وضعيت دقيقا منافی بنيادگرايی اسلامی است مدلی که بر خشونت، حمايت از گروه های تندرو، حکومت خودکامه و تسلط نظاميان استوار است. به نظر من وضعيت پيش آمده به همراه تحريم های اعمال شده عليه دولت تهران به انزوای بيشتر ايران خواهد انجاميد.»

صدای آمریکا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر