۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

اعتراف آخوند مصباح:خمینی دکانی به اسم ولایت فقیه برای آخوندهاایجاد کرد

article picture

مصباح یزدی: حتی عالیترین مقام های کشور دیگر اعتقادی به ولایت فقیه ندارند.


العربیه:آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون اصولگرای تندرو در قم از آن چه بی اعتقادی عمومی به ولایت فقیه در جامعه نامید انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که حتی عالیترین مقام های کشور دیگر اعتقادی به ولایت فقیه ندارند.

ولایت فقیه نظریه است که برپایه آن جمهوری اسلامی یاران برپا شده و رهبر این کشور ولی فقیه نامیده می شود. رهبران ایران می گویند که این نظریه ریشه در فقه دارد.

آیت الله مصباح یزدی در مقاله هشدار آمیزی که در آخرین شماره ماهنامه "پاسدار اسلام" منتشر کرده نوشته است که نظام اسلامی ایران با بزرگترین خطر و تهدید تاریخ سی و دو سالۀ خود روبرو شده است. او از آن چه بی اعتقادی عمومی نسبت به ولایت فقیه در جامعه انتقاد کرده و سپس با استناد به برخی قراین و شواهد گفته است که حتی عالیترین مقامات کشور دیگر اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و تردید و پرسش های جدی نیز دربارۀ ولایت فقیه به طور نسبتاً گسترده در تمام حوزه های علوم دینی رسوخ کرده است.

این روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از مقاله خود تصریح کرده است که تلقی عالیترین مقامات نظام اسلامی نسبت به ولایت فقیه این است که آیت الله خمینی با بهره گیری از فرصت انقلاب "دکانی به اسم ولایت فقیه برای آخوندهای کشور ایجاد کرد."

او سپس تاکید کرده است: "از این پس تا فرهنگ جامعه اسلامی نشود دیگر حتی نباید یک قانون اسلامی به تصویب رساند، زیرا، به دلایل ذکر شده چنین قوانینی پس از تصویب اجرا نخواهد شد."

آیت الله مصباح یزدی عرف رایج در جامعۀ کنونی ایران را نقطه مقابل ارزش های اسلامی نظام حاکم دانسته و آیندۀ روحانیت را در یکی دو سال آینده بسیار تیره و تار دیده است.پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر