۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

یورش گارد زندان به جوانان زندانی بند 5 و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها

article picture

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گارد زندان به جوانان زندانی بند 5 یورش بردند و برای مدتی آنها را مورد ضرب و شتم و تحت عنوان بازرسی وسایل شخصی آنها را تخریب نمود.

روز پنجشنبه 12 خرداد ماه حوالی ساعت 10 صبح گارد زندان به جوانان زندانی بند 5 یورش بردند. آنها را با ضربات باتون به محوطه بند منتقل نمودند و تحت عنوان بازرسی اقدام به تخریب حداقل وسایل شخصی آنها نمودند . در این یورش بیش از 30 نفر از افراد گارد زندان شرکت داشتند و فرماندهی آنها را مولوی و عطیانی به عهده داشت. این یورش سرکوبگرانه تحت نظارت خادم معاون زندان و فرجی نژاد سرپرست اطلاعات زندان صورت گرفت.
از طرفی دیگر ازدحام در سلولهای بند 5 به حدی زیاد می باشد که زندانیان جوان هنگام استراحت ناچار هستند بصورت شیفتی استراحت نمایند.در هر سلول 5 زندانی جای داده شده است که بیش از 2 برابر ظرفیت آن می باشد. سلولها فاقد تخت هستند و زندانیان زمین خواب می باشند.هرگونه اعتراض نسبت به شرایط غیر انسانی با سرکوب وحشیانه مواجه می شوند. از جمله سرکوبهای که اخیرا علیه زندانیان جوان در این بند بکار می برند. آنها را به محوطه بند منتقل می کنند و وادار به عریان شدن می کنند سپس زندانیان را برای مدت طولانی تحت ضربات باتون خود قرار می دهند.
در حال حاضر بیش از 400 زندانی جوان در بند 5 محبوس می باشند که سنین آنها بین 19 تا 26 سال می باشند. مواد مخدر بطور گسترده وارد بند می شود و اعتیاد در بین زندانیان جوان بالا است . مواد مخدر توسط مسئولین زندان به بندها وارد می شود و در اختیار باندهای مافیایی زندان قرار می گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش گارد زندان به بند جوانان زندانی و مورد ضرب و شتم قرار دادن و تخریب حداقل وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار تسریع در تعیین گزارشگر ویژه و اعزام او به ایران جهت بازدید از زندانهای قرون وسطایی ولی فقیه علی خامنه ای می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
14 خرداد 1390 برابر با 04 ژون 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر