۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

برای چپاول بیشتر مردم ، زکات داوطلبانه نیست، واجب حکومتی است !

article picture


آخوند حکومتی:پرداخت زکات واجب داوطلبانه نیست، بلکه واجب حکومتی است و افراد جامعه با پرداخت زکات از آلودگی‌های دنیوی و دلبستگی به مال دنیا پاک می‌شوند.
سایت حکومتی امنیتی فارس: رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:زکات یک واجب الهی و یکی از ارکان الهی است، با توجه به این موضوع، ترک‌کننده زکات تنها ترک واجب نکرده، بلکه رکنی از ارکان اسلام را انجام نداده است.
وی افزود: با پرداخت زکات ستونی از ستون‌های اسلام استوار نگه ‌داشته می‌شود و به همین دلیل زکات از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: زکات تنها یک حق مادی نیست، بلکه توجه به آن انسان را پاک می‌کند، به همین دلیل هم خداوند به پیامبر امر کرد که زکات دریافت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ‌تصویب قانون زکات در مجلس شورای اسلامی تنها برای این است که پشتوانه‌ای قانونی برای این رکن الهی ایجاد شود.
وی گفت : زکات را نباید تنها به زکات واجب و یا زکات خمس منحصر کرد، زکات هم‌ردیف نماز آورده شده و از آنجا که نماز امری همگانی است، زکات هم باید به امری همگانی تبدیل شود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر