۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

آبروریزی سفیر رژیم قرون وسطی آخوندی در دربار اسپانيا +فیلم

article picture

"دست دادن يا ندادن، مساله اين است"

رفتار آهانت آمیز سفيران ايران و كنگو در دربار اسپانيا جنجال آفرید
سفيران جمهوری اسلامی  و كنگو در مراسم رسمى دربار اسپانيا با مساله اى روبرو شدند كه بخصوص براى شاهزاده خانم ليتيتيا اورتيز همسر وليعهد وضعيتى خارج از عرف ديپلماتيك و سنن دربار پديد آورد.
همسر وليعهد فيليپ دى بوربون، دو بار دستش را دراز كرد ولى هاج و واج برگرداند.
زيرا هم سفير جمهوری اسلامی مرتضى صفارى نطنزى با او دست نداد و هم سفير كنگو از تماس دستى با وى دريغ كرد. جالب آن جا بود كه اين سفير دستش را به طرف شاهزاده خانم درازكرد. اما ناگاه متوجه شد كه جلوى دوربين ها با يك خانم دست مى دهد، لذا دستش را برگرداند.
اين مراسم دربار مادريد مستقيما از تلويزيونهاى اين كشور و جهان در حال پخش بود.
براى همين، مردم اسپانيا احساس بدى از اين رفتار پيدا كردند. زيرا به گفته ى ناظران، هر چند براى اين دو سفير دست دادن يا ندادن مساله اى بود، ليكن طبق آداب و سنن اروپاييان و از جمله دولت ميزبان و عرف ديپلماتيك، چنين رفتارى غيرعادى و حتى توهين آميز ارزيابى مى شود.
به گزارش العربیه، دربار اسپانيا همه ساله در ژانويه مراسم بزرگ و پرشكوهى را به مناسب آغاز سالى جديد، برگزار مى كند كه تا پاسى از شب ادامه مى يابد. علاوه بر نمايندگان كشورها و سازمانهاى مهم بين المللى، تعدادى از مشاهير و چهره هاى برجسته ى اين كشور به اين مراسم دعوت مى شوند.پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر