۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

پایتخت در خطر هجوم نیروهای افراطی حزب الله


بنا به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از منابع اطلاعاتی سپاه آنلاین مستقر در تیپ ولی امر، مربوط به حفاظت شخص خامنه ای از زدن طبل جنگ توسط مشاوران نظامی واقتصادی خامنه ای خبر میدهند. در جلسه ای محرمانه خامنه ای این مطلب را بارها تکرار کرده است “صدای قدم مهدی فاطمه می آید” ودر دستش انگشتری حدید دیده شده است.
طبق اطلاعات رسیده از بیت خامنه ای، در دو روز گذشته جلسات تکمیلی در مورد جنگ به صورت متوالی و خارج از برنامه هفتگی و بصورت ضرب العجل تشکیل شده است. در جلسات فوق الذکر با موضوع: دفاع نظامی ،عواقب جنگ ، گزارش تکمیلی مردمی، کمیته حذف و … مورد بازنگری و بررسی شخص خامنه ای و مشاوران نظامی وی قرار گرفته است.
بر اساس موارد یاد شده و ایجاد تنشهای اخیرترفند ها و ابزارهای ذیل دربرابر مردم در زمان هجوم و اغتشاشات داخلی اتخاذ خواهد شد:
۱٫ کمیته تحقیق و تفحص در مورد میزان و نسبت محبوبیت نظام و عمال حکومتی در بین عوام گزارشی مبسوط بر پایه برنامه ریزی حفاظت اطلاعات جمع آوری و طی گزارشهای زنجیره ای به سمع و نظر خامنه ای خواهد رسانید.درکمیته مذبور عملکرد ها و فعالیتهای اشخاصی که درگذشته فعال سیاسی بوده اند ،از زمان پیروزی انقلاب تاکنون تحت بررسی و توجه قرار گرفته است.در صورت صلاحدید فرد مذکور به طرق مختلف از بین خواهد رفت.


۲٫ زندانیان سیاسی که هنوز در زندان بسر میبرند چنانچه بر مواضع خود علیه نظام پافشاری و اصرار بورزند اعدام خواهند شد. بنابراین  بزودی اعدام های گسترده ای را شاهد خواهیم بود.
۳٫ نیروهای فعال اپوزسیون که هنوز هم در داخل کشور فعالیت میکنند به مدد (نیروهای پنهان شناخته شده توسط مخبر های رژیم) مورد بازبینی قرار گرفته اند به سرعت دستگیر و به زندانهای اختصاصی و سلولهای انفرادی برده خواهند شد.
۴٫ کارخانه داران، تجار، بازرگانان و سرمایه دارانی که به هیچ وجه در جهت پیشبرد اهداف نظام، طی سی و سه سال حکومت کمک نکرده اند در معرض خطر مصادره اموال قرار میگیرند ومنابع مالی آنان مورد استفاده بخشی از سپاه قرار خواهد گرفت.
۵٫ چهره های سرشناش و فعال رسانه ای اعم از روزنامه نگاران،نویسندگان،و…(مطبوعات) نیز در معرض خطراز طرف کمیته حذف میباشند.
۶٫ هدف بعدی اشخاص نظامی درنیروهای مسلح، که مخالف با عملکرد نظام بودند و در سایه نگه داشته شده اند ، مورد تعرض قرار خواهند گرفت.
۷٫ روحانیونی که پیشتر ، خلاف سیاست های نظام گام برداشته اند وکارشکنی کرده اند.وبسیاری جنایتهای دیگر در پایتخت وشهرستانها برنامه ریزی شده است و زمان وقوع جنگ ویا در آستانه آمادگی در دستور کار فوری قرار خواهند گرفت. دستگیری واجرای طرح مبارزه و جمع آوری اراذل واوباش درگذشته این بستر را برای حکومت اسلامی فراهم آورد ، که با شناسایی این افراد در زمان احساس خطر آنها را با توسل به ارعاب وتهدید حکم اعدام برای همکاری آماده سازند واین تهدید بسیاری از آنان را وحشتزده و پایبند این مساله نموده است.عملکرد ایشان درکلان شهرها عملکردی مشابه با پایتخت دارد ولی در شهرهای کوچکتر کمی متفاوت است. در شهرستانهای کوچک به واسطه تفکر قومی و وجود افراد بومی (به واسطه اینکه ایران بزرگ از اقوام مختلف تشکیل شده است) ریش سپیدان و بزرگان قبایل وطوایف در معرض خطرات و تهدید های اطلاعاتی قرار خواهند گرفت وبسیاری اعمال دیگر که تحت لوای طرح جامع در طول عمر نظام حکومت اسلامی به روز شده است،انجام خواهند داد.نیروهای اپوزسیون خارج از کشور هم از قواعد کمیته حذف مستثنی نخواهند بود که درخبر دیگری به آن می پردازیم.
آنچه که از این اطلاعات برمی آید همانطور که در سالهای اخیر ماشین ترور حکومت اسلامی در برابر مردم کار کرده است بر جنایتهای خود اصرار و پافشاری میورزد و ادامه خواهد داد ..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر