۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

پیام فعال حقوق بشر به شاهزاده پهلوی وحامیان ایشان

article picture
پیام دکتر محمدی به شاهزاده پهلوی وحامیان ایشان
سلام به نام هر ملتی که دارای فرهنگ وهنر است!
شاهزاده پهلوی ، حامی همیشگی ملت بی دفاع ایران
ضمن تبریک سال جدید میلادی وآرزوی پیروزی وسرفرازی در مبارزات انسانی خود در انهدام رژیم فاشیست اسلامی ایران برآن شدم به عنوان عضو وموسس کمیته ی مرکزی گزارشگران پناهجو در ترکیه خطاب به حضرت عالی ودیگر حامیان همیشگی شما اعلام کنم:
تعداد بیشماری از پناهجویانی که در کشور ترکیه هستند صرفا به دلیل حمایت از شما وارتباط با رسانه هایی که همسو با اهداف شما فعالیت می کنند ناچار شده اند دیار وکاشانه ی خود را رها کنند وسرزمین ارزشمندوتاریخی ایران را موقتا رها نموده واز ترکیه برای واژگون نمودن جیره خوران رهبر فاشیست ایران مبارزه کنند.
بدون شک دولت ترکیه مزدور ولایت فقیه است و به عناوین مختلف حامیان شاهزاده پهلوی را تحت فشار قرار می دهد.بارها دیده وشنیده ایم که برای مراسم ها وحرکت های اعتراضی وپناهندگی مورد یورش پلیس ترکیه قرار گرفته اند وبدون شک تمامی اینها برنامه های از پیش تعیین شده ی رژیم است.
به همین جهت وظیفه ی خود دانستم به عنوان دوست وبه گونه ای هم آرمان با شاهزاده پهلوی مراتب نقض حقوق پناهجویان حامی شاهزاده پهلوی را از سوی دولت ترکیه (مزدور خامنه یی) را به حضرت عالی گوشزد کنم و ازشما بخواهم تا از طریق رسانه های خود بیش از گذشته مشکلات پناهندگان ایرانی در ترکیه را برجسته نمایید تا بدینگونه دبیرکل سازمان ملل متحد ورئیس دولت امریکا وخانم کاترین آشتون (مسئول سیاست خارجه ی اتحادیه اروپا ) را از این وضعیت اسفبار مطلع فرمایید.
چشمان پناهجویان بی دفاع ایرانی به دنبال عکس العمل انسانی شاهزاده پهلوی وحامیان ایشان است.
با سپاس فراوان
دکتر محمد محمدی
دکترای آمار وفعال حقوق بشر
مرتبط با سندیکاهای آلمان واسرائیل
عضو و موسس کمیته ی مرکزی گزارشگران پناهجو در ترکیه
3/1/2012
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر