۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

بیانیه، با تحريم گسترده انتخابات فرمايشی به ديکتاتوری "نه" بگوئيم!

article picture


انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی است مديريت شده و امنيتی. جريان حاکم به رهبری خامنه ای تصميم گرفته است نهاد انتخابات را که حوزه تاثيرگذاری مردم در سطح کلان بر سياست ها و تصميم های حکومت است، بی اثر سازد.

در جمهوری اسلامی انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک است و جائی برای مشارکت نيروهای اپوزيسيون در آن وجود ندارد و انتخابات بين جناح های حکومتی صورت می گيرد. جناح های حکومتی در انتخابات بر سر تقسيم بخشی از قدرت به رقابت با هم برمی خيزند. اما همين انتخابات در گذشته در مواقعی فرصت هائی را برای برآمد اعتراضی مردم و ارسال پيام خود به حکومت فراهم می آورد. حکومت در واهمه از تاثيرگذاری رای مردم، دايره نيروهای "خودی" را تنگ و تنگتر کرده، راه را حتی بر مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مسدود نموده و تصميم گرفته است که انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک را به صورت مديريت شده برگزار کند تا کانديداهای مورد نظر خود را از صندوق های رای بيرون بيآورد.


انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی نخستين انتخابات بعد از برآمد جنبش اعتراضی است که برگزار می شود. رژيم نگران کنش گری جنبش اعتراضی و پديد آمدن حرکت اعتراضی در جريان انتخابات و يا امتداد يافتن نزاع های درون حکومت به ميان مردم و خيابان ها در انتخابات مجلس است. وضعيت منطقه خاورميانه، خيزش مردم کشورهای عربی عليه ديکتاتورها، بحران سوريه و تاثير "بهار عربی" برکشور ما از يکسو و از سوی ديگر افزايش خطر حمله نظامی و تشديد تحريم های اقتصادی و تاثيرات آن بر اقتصاد و زندگی مردم، بر ميزان نگرانی حکومت ايران می افزايد. به همين خاطر حکومت به برگزاری انتخابات مديريت شده اکتفا نکرده و می خواهد انتخابات را در فضای سنگين امنيتی برگزار کند تا انتخابات به حرکت اعتراضی راه نبرد.

ولی فقي
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر