۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

شدت گرفتن جنگ گرگها در رژیم اسلامی

article picture
روزنامۀ لوموند در تفسیری به قلم "کریستوف ایاد" در مورد صف آرایی قدرت در عالیترین سطوح حکومت ایران نوشته است : برغم همۀ ظواهر نبرد قدرت شدیدی میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در جریان است، به طوری که می توان گفت که از آغاز تأسیس حکومت اسلامی در ایران هیچگاه به اندازۀ امروز جدال قدرت میان رهبر حکومت اسلامی و رییس جمهوری آن به اندازۀ امروز نبوده است. لوموند بعید ندانسته است که در صورت ادامۀ این جدال در نهایت بنیادها و نهادهای جهوری اسلامی به لرزه بیافتند.
به گزارش منوتو، لوموند پیش بینی کرده است که منازعات قدرت در ایران در انتخابات آیندۀ مجلس به اوج خواهد رسید. به نوشتۀ لوموند در صورت موفقیت اردوی احمدی نژاد در این انتخابات رییس جمهوری خواهد توانست دورۀ دوم ریاست جمهوری خود را به پایان برساند و زمینه را برای روی کار آمدن اسفندیار رحیم مشایی فراهم سازد که روحانیت حاکم بر ایران را بسیار نگران کرده است. اما، در صورت شکست محمود احمدی نژاد، پایان دورۀ دوم ریاست جمهوری او با از میان رفتن اختیارات ریاست جمهوری همزمان خواهد بود.
زیرا، رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد، انتخاب رییس دولت از طریق آرای رأی دهندگان را لغو کند و به جای آن مجلس را موظف به انتخاب رییس دولت سازد. در چنین صورتی، به نوشتۀ لوموند، دو گانگی قدرت در رأس دولت از میان خواهد رفت. لوموند می افزاید که از قرار سپاه پاسداران که بر قدرت اقتصادی و سیاسی اش بمراتب افزوده شده در موقعیت تعیین کننده ای در منازعات قدرت در ایران قرار دارد و برای حفظ ثبات نظام تاکنون جانب رهبر جمهوری اسلامی را گرفته است. لوموند اشغال سفارتخانۀ انگلستان و توطئۀ قتل سفیر عربستان در واشنگتن را اجزای همین جدال قدرت در حکومت اسلامی ایران می داند و در پایان می افزاید : سرانجام مذاکرات اتمی غرب با ایران به سرانجام جدال قدرت در حکومت اسلامی ایران بستگی دارد.
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر