۱۳۹۰ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

تجمع بازاريان معترض به درب اصلی بازار رسيدبه گزارش ايران كارگر، پارچه فروشان بازار پس از دوهفته اعتصاب وبستن مغازه های خود مقابل درب اصلی وورودی اصلی بازار واقع در سبزه  ميدان دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی پارچه فروشان پس از دوهفته اعتصاب سراسری صورت گرفت. تجمع پارچه فروشان در برابر وردی اصلی بازار بزگر تهران برای فشار به دولت کودتايی صورت گرفته است. پارچه فروشان مي گويند در شرايط فعلی که همه ی معاملات آنها به صورت  چک مدت دار 6 تا 9 ماهه صورت می گيرد پرداخت ماليات برارزش افزوده 4درصدی ظلمی آشکار در حق آنها است وآنها توان پرداخت چنين مالياتی را ندارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر