۱۳۹۰ مرداد ۲۴, دوشنبه

بی خبری از سرنوشت یکی از اعضای بازداشت شده ستاد موسویاز وضعیت کاپیتان یعقوب ملکی یکی از اعضای شناخته شدهٔ ستاد مهندس موسوی در ارومیه با گذشت ۲۵ روز اطلاعی دردست نیست.
به گزارش هرانا، یعقوب ملکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در ارومیه، در تاریخ ۳۰/۴/۹۰ از بند ۳۵۰ اوین به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
وی که در حوادث پس از انتخابات توسط ادارهٔ اطلاعات شهرستان ارومیه بازداشت شد؛ در طی بازداشت و حضور بیش از یکسال و نیمهٔ خود در بازداشتگاه ارومیه مورد شدید‌ترین و خشن‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت به طوری که پس از مدت زمان طولانی هنوز آثار سوختگی بر روی بدن وی مشهود است.
وی در جلسهٔ بازپرسی که در دادسرای غیر قانونی «شهید مقدس اوین» برگزار شد شرایط و نحوهٔ شکنجه‌ها و اعتراف گیری‌های بازجویان خود را برای بازپرس شرح و تمام اعترافات را فاقد ارزش و اعتبار عنوان کرد.
اکنون بیم آن می‌رود که انتقال ایشان به مکانی نامعلوم به منظور تحت فشار قرار دادن برای تایید اعترافات و اقاریر اخذ شدهٔ پیشین باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر