۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

محکومیت دو نفر از اعضای سندیکا شرکت واحد به جزای نقدیدو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش تارنمای سندیکا، علی اکبر نظری و مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در مورخه ۸۹/۹/۲ از طرف بازپرسی شعبه دوم امنیت مستقر در اوین احضار و بازداشت شدند و پس از ۳۶روز با قید کفالت ازاد شده بودند،
پس از رسیدگی در دادگاه ویژه کارکنان دولت با محکومیت سه میلیون ریال جزای نقدی مواجه شده که بعد از اعتراض اقایان نظری و کمساری در دادگاه تجدید نظراین حکم تایید و با حضور نامبردگان اجرا شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر