۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

اطلاعيه شماره ٢٨: تجمع در مقابل دادگاه جمهوري اسلامي در سنندج در اعتراض به دستگيري شریف ساعد پناه و مظفر صالح نيااز اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران


در اعتراض به دستگيري مظفر صالح نيا و شريف ساعد پناه دو عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران و دو فعال كارگري سرشناس در شهر سنندج، امروز ١٩ ديماه از ساعت ٩ تا ١ بعد از ظهر جمعيتي نزديك به صد نفر از اعضاي خانواده های دستگیر شدگان و مردم شهر سنندج در مقابل دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي در اين شهر دست به تجمع زده و خواهان آزادي فوري اين دو كارگر زنداني شدند.براي شريف ساعد پناه وثيقه ٨٠ ميليوني تعيين شده است اما او اعلام كرده است كه جرمي مرتكب نشده است كه در قبال وثيقه آزادش كنند و خواهان آزادي بدون قيد و شرط خود شده است. امروز قرار بود كه مظفر صالح نيا و شريف ساعد پناه را براي محاكمه به دادگاه ببرند، اما آنها را در زندان نگاهداشتند. خانواده هاي مظفر و شريف و دوستداران حمايت كننده از آنان اعلام كرده اند كه تا وقتي آنها از زندان آزاد نشوند به تجمعات اعتراضي خود ادامه خواهند داد. قبل از اين نيز در روزهاي ١٧ و ١٨ دي ماه دهها نفر از بستگان و مردم شهر سنندج در اعتراض به اين دستگيريها در همين محل تجمع داشتند.لازم به يادآوري است كه شريف ساعد پناه در ١٨ ديماه و مظفر صالح نيا در ١٥ دي ماه دستگير شده اند. محمد حسيني يكي ديگر از كارگران زنداني است كه حدود دو هفته قبل در شهر دماوند دستگير و بازداشت شد. كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.ما از تجمعات اعتراضي اعضاي خانواده و مردم شهر سنندج در مقابل دادگاه اين شهر حمايت ميكنيم و از مردم شهر سنندج ميخواهيم كه وسيعا در اين تجمعات شركت كنند. تنها با تجمعات اعتراضي خود و فشار بر جانيان اسلامي است كه ميتوان كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي را از زندان رها كرد.
 كمپين برای آزادی كارگران زندانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر