۱۳۹۰ آذر ۲۷, یکشنبه

اعتراف نماینده مجلس رژیم:کل سیستم جمهوری اسلامی فاسد است

احمد توکلی : در ایران سیستم فاسد است
احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس اسلامی امروز بار دیگر با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران تلویحاً پدیدۀ فساد را در ایران "سیستمی" توصیف کرد که به گفتۀ او به حقانیت نظام سیاسی لطمه های جدی وارد می آورد. اما، با این سخن احمد توکلی اعتراف کرد که کل سیستم یا نظام سیاسی-اقتصادی ایران دچار فساد است.

به گزارش منوتو، رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت : فساد در شکل "سیستمی" آن به حقانیت نظام سیاسی آسیب می رساند و به منزلۀ سم مهلکی برای اعتماد عمومی است که به گفتۀ احمد توکلی با حقانیت نظام پیوند ناگسستنی دارد. او همچنین گفت که در "فساد سیستمی" برخی افراد مصونیت پیدا می کنند و رهبر جمهوری اسلامی این دسته از افراد را "دانه درشت ها" نامیده است. رییس مرکز پژوهش های مجلس که این سخنان را در بررسی رابطۀ فساد سه هزار میلیارد تومانی با امنیت ملی ایراد می کرد، با استناد به برآورد سازمان شفافیت بین المللی گفت که یک سال فساد در ایران هزینه ای معادل ٣٤ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.
با این همه رییس مرکز پژوهش های مجلس اسلامی ایران ادعا کرد که اعتماد مردم ایران به رهبران شان بسیار بهتر و بیشتر از مثلاً اعتماد مردم ترکیه به رهبران شان است.
منوتو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر