۱۳۹۰ دی ۱, پنجشنبه

30آذر: سيامک مهر در جريان محاکمه اش خطاب به رئيس دادگاه انقلاب: سرنوشتی همچون قذافی در انتظار شما است

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"وبلاگ نويس زندانی صبح امروز با تهديد و برخوردهای غير انسانی در دادگاه انقلاب کرج مورد محاکمه قرار گرفت. 
ويلاگ نويس زندانی محمد رضا پور شجری (سيامک مهر) روز چهارشنبه 30 آذر ماه حوالی ساعت 10:00 به شعبۀ 109 دادگاه انقلاب کرج با دست بند و اقدامات شديد امنيتی منتقل شد و توسط فردی بنام غلام سرابی رئيس شعبۀ 109 مورد محاکمه قرار گرفت. 
وبلاگ نويس زندانی محمد رضا پور شجری (سيامک مهر) بدون داشتن وکيل با اتهامات سنگينی مانند محاربه و سب نبی مورد محاکمه قرار گرفت. اين وبلاگ نويس زندانی از دفاع از خود به دليل نداشتن وکيل و نبود هيئت منصفه و بی طرف نبودن قاضی خوداری کرد و دادگاه را فاقد صلاحيت دانست و آن را بصورت کتبی زير پرونده نوشت و امضاء نمود. او اين موارد را شجاعانه به سرابی رئيس فرمايشی شعبۀ مذکور اعلام کرد. 
غلام سرابی رئيس شعبۀ 109 دادگاه انقلاب کرج خطاب به وبلاگ نويس زندانی گفت :چه از خودت دفاع کنی و يا نکنی حکم تو از پيش مشخص و صادر شده است و هفتۀ آينده به تو ابلاغ خواهد شد. 
وبلاگ نويس زندانی محمد رضا پورشجری (سيامک مهر) در پايان خطاب به غلام سرابی گفت: قتل ديکاتور ليبی بدست مردم ليبی برای همۀ ديکتاتورها و برای شماها بايد عبرت انگيز باشد و سرنوشتی همچون قذافی در انتظار شماها است.غلام سرابی خطاب به وبلاگ نويس زندانی گفت: "غصه نخور تا هستيم حکم های شما را اجرا می کنيم " 
خانواده وبلاگ نويس زندانی حق شرکت در دادگاه و امکان داشتن تماس با او را نداشتند و در مواردی مامورين ،خانواده وی را تهديد به دستگيری می کردند. 
وبلاگ نويس زندانی به دليل قرار دادن ديدگاه ها و نظرات خودش بر روی وبلاگ شخصی اش به نام" گزارش به خاک ايران" به اين اتهام سنگين و قرون وسطايی متهم شده است و طبق قوانين ولی فقيه علی خامنه ای زندانيان سياسی که بر مبنای اين اتهام محاکمه ميشوند به حکم های سنگين مانند اعدام محکوم می شوند. 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران نسبت به صدور حکم ضدبشری عليه اين وبلاگ نويس زندانی هشدار ميدهد و از کميسر عالی حقوق بشر و بخصوص گزارشگران بدون مرز خواستار شکستن سکوت و حمايت از اين وبلاگ نويس زندانی است تا مانع صدور احکام ضد بشری عليه وی شوند. 
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران 
30 آذر 1390 برابر با 21 دسامبر 2011 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر