۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

دو زندانی در زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند

article picture
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح امروز 2 زندانی در محوطۀ زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند.
روز شنبه 3 دی ماه در یک اقدام ضد بشری و قرون وسطایی 2 زندانی در زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند.یکی از این دو زندانی سجاد طال نام داشت و 26 ساله بود. او نزدیگ به 3 سال در زندان بسر می برد. در حدود دو هفته پیش برادر او محمد رضا طال در ملاء عام در شهر رشت به در آویخته شد بود.
2 زندانی که صبح امروز به دار آویخته شدند به اتهام داشتن مواد مخدر اعدام شدند.وارد کننده و فروشنده اصلی مواد مخدر در ایران سپاه پاسداران می باشد و برای پوشاندن حقایق قربانیان مصرف کننده خود را اعدام می کنند تا وانمود نمایند که با مواد مخدر مبارزه می کنند.
سیاست اعدامهای گروهی و در ملاء عام زندانیان توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته و بوسیلۀ صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکار علیه بشریت تحت نام قضاوت مورد تایید و به اجراگذاشته می شود. صادق لاریجانی جنایتکار علیه بشریت اخیرا طی مصاحبه ای محکومیتهای بین المللی بخصوص توسط سازمان ملل را وقیحانه رد کرد و بر سیاست ادامۀ اعدام ها به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت تاکید کرده است.
از زمان منصوب شدن صادق لاریجانی به سمت رئیس قوۀ قضاییه اعدام ها بصورت تصاعدی در حال افزایش می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج لاینقطع اعدام ها که علی خامنه ای و صادق لاریجانی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم بر آن اصرار می ورزند را بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و جامعۀ بین المللی خواستار پایان دادن به سکوت و ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان مللل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
03 دی 1390 برابر با 24 دسامبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر