۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

بيانيه کميته بين المللی نجات پاسارگاد به مناسبت يلدایلدا، سرود با شکوه پیروزی بی تردید روشنایی بر تاریکی ست
امسال نیز در کنار سرو همیشه سبز یلدا، به استقبال خورشید جاودان سرزمین مان بشتابیم
در آستانه ی یکی از جشن های بزرگ ملی ایرانیان، جشن یلدای مهر و روشنایی، ایستاده ایم؛ جشنی که از لحظه لحظه ی آن سرود با شکوه «آغاز پیروزی بی تردید روشنایی و گرما بر تاریکی و برودت»، و «آغاز حرکت شکست ناپذير طبيعت به سوی بهار و سبزی و رویش و تازگی» شنیده می شود؛ سرودی که شادمانی را در جان هر ایرانی می نشاند و به او انرژی ایستادگی در مقابل هر تاریکی و زشتی و رنجی می بخشد.
اگرچه بیشتر جشن های ملی ما، همراه و مدد کننده ی مردمان برای رسیدن به شادمانی و آرامش اند، اما ارزش و اعتبار این جشن ها در آن هم هست که به خاطر زمینی بودن و مردمی بودن شان ضد تبعیض اند؛ و به همين دليل نيز هست که قرن های قرن توانسته اند تمامی مردمان سرزمین ما را، با هر نوع مذهب و مرام و عقیده و سلیقه ای، در بر گرفته و در لحظه های سخت روزگار، شادمانی و امید را بر آن ها ارزانی دارند.
و بر تارک این جشن ها یلدای بزرگ ایرانی می نشيند، چرا که تنها جشن ایرانی به شمار می رود که هم بر مبارزه ی دلیرانه ی لشگریان روشنایی و شیرینی، با مرگ اندیشان تاریکی و تلخی استوار است و هم بر پایان جنگ، رنج و بی عدالتی تاکید دارد.
قرن های قرن است که چون گرفتار ستمی شده ایم، و هر گاه زندگی بر ما سخت و تلخ و سرد گذشته، یلدای برزگ ایرانی، با بهره گرفتن از عناصر طبیعت، به یاد ما می آورد که: دیر یا زود «دیو» ويرانگر و مرگ آفرين از سرزمین و زندگی ما «بیرون شود» و «فرشته»، که در فرهنگ ما نشانه ی انسان های نیک کردار و نیک گفتار است، «در آید».
یلدای بزرگ ایرانی، رسانای اين پيام شگرف است که تاریکی و زشتی و سردی (که مظاهر رنج های انسانی اند) حاصل «صحبت حکام ظلمت»اند و هر اندازه ستیزه جو باشند، در نهایت، در پیشگاه مهربانی خورشیدی که گوهر همیشه ی جاودان فرهنگ ما هست، سر تسلیم فرود خواهند آورد.
بنیاد میراث پاسارگاد، نه تنها به خاطر شرکت در یک جشن ایرانی، بلکه به خاطر باور بر این اصل مهم که پیام یلدای بزرگ، پیامی امروزی و تکیه داده بر حقوق بشر است، امسال نیز از همگان تقاضا دارد تا همگی با هم و در کنار سرو همیشه سبز یلدا، با شادمانی و امید به استقبال خورشید جاودان سرزمین مان بشتابیم؛ باشد که تا همراه آن فاتح همیشگی تاریکی، ديگرباره بر این اصل انسانی تاکید کنیم که: تنها روشنایی و آزادی و برابری و تازگی و طراوات شایسته انسان است و، در برابر اين مجموعه ی دلپذیر و خردمدار، آن کسان که از لشگر تاریکی و جهل و بیداد اند، راهی جز شکست ندارند.
با مهر
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
دسامبر 2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر