۱۳۹۰ آذر ۲۷, یکشنبه

برادران قاچاقچی به عنوان واردات كالایی خاص، كالاهای غیر ضروری وارد می کنند

article picture
احمدی نژاد، بار دیگر برادران قاچاقچی را لو داد.
احمدی نژاد گفت:با توجه به حجم تبادل كالا در مرزهای گمركی كشور ممكن است در بخش كنترل كالا اشتباهاتی به وجود آید و یا عده ای به عنوان واردات كالایی خاص، كالاهای غیر ضروری وارد كشور كنند كه باید به دقت اینگونه موارد كنترل شود.
سایت حکومتی ایرنا نوشت:احمدی نژاد صبح روز شنبه در مراسم تشریح روند پیشرفت طرح تحول در نظام گمركی گفت: باید به طور دقیق مشخص باشد كه چه نوع كالا و به چه حجمی وارد و صادر می شود تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی كرد.
احمدی نژاد با بیان اینكه تمام سیاست های اقتصادی دولت در عرصه عمل به نوعی با گمرك ارتباط دارد، گفت: به طور مثال اگر در عرصه حمایت از تولید كشور، گمرك كاملا هماهنگ نباشد این گونه حمایت ها به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.
وی گفت: متاسفانه عده ای منافع خود را در راستای منافع ملی تعریف نمی كنند.
احمدی نژاد با بیان اینكه عده ای به دنبال دور زدن قوانین و اعمال فشار هستند، گفت: متاسفانه برخی تخلفات را تزیین كرده و اسامی دیگری به منظور تطهیر روی آن می گذارند.
وی ادامه داد: با توجه به حجم تبادل كالا در مرزهای گمركی كشور ممكن است در بخش كنترل كالا اشتباهاتی به وجود آید و یا عده ای به عنوان واردات كالایی خاص، كالاهای غیر ضروری وارد كشور كنند كه باید به دقت اینگونه موارد كنترل شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر